Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | 40 miljövärdar byter arbetsgivare
40 miljövärdar byter arbetsgivare
Den 1 maj kommer ett fyrtiotal miljövärdar hos Svenska Bostäder i Stockholm att få nya arbetsgivare. Tre entreprenörer tar då över all uteskötsel i bostadsområdena. Kortare semester och sämre förmåner är några av de saker som upprör miljövärdarna.

Maria Brandt är en av nio miljövärdar i stadsdelen Rågsved som om några veckor ska börja hos Tylömarks trädgårdsanläggningar.
De är garanterade att få behålla nuvarande anställningsvillkoren i ett år. Därefter får de samma villkor som entreprenadföretagets övriga anställda.
– Då förlorar jag sju semesterdagar. Redan i år går jag miste om några lediga klämdagar.
Dessutom minskar friskvårdsbidraget från 5 000 kronor per år till en tusenlapp. Bidraget är guld värt för mig som tränar regelbundet för att orka med jobbet, säger hon.
Några dagar innan Fastighetsfolket talar med Maria har Tylömarks träffat miljövärdarna för en kort information.
– Mycket är fortfarande oklart. Det låter som att vi ska jobba i grupp och inte som idag ansvara för var sitt område. Jag har svårt att tro att det här blir bättre än skötsel i egen regi. Vi kommer inte att vara tillgängliga för hyresgästerna under hela arbetsdagen eftersom vi troligtvis kommer att åka runt.

0311miljovard
Maria Brandt tycker att mycket fortfarande är oklart inför bytet av arbetsgivare.

Miljövärdarna ska inte längre dela personalutrymmen med Svenska Bostäders bovärdar, så de företag som tar över måste ordna nya personalrum för dem.
– Det tilltänkta personalrummet här i Rågsved har inget omklädningsrum för kvinnor. Vi är tre stycken, så det måste ordnas, säger Maria.
Det var i höstas som Svenska Bostäder beslutade att all uteskötsel ska läggas ut (se Fastighetsfolket nr 8.10). Bostadsbeståndet har minskat med drygt 25 procent under senaste tre åren. Dessutom har bostadsbolaget ett uppdrag från Stockholm stad att rationalisera och effektivisera verksamheten.
Svenska Bostäder har, efter anbudsförfarande, valt ut tre entreprenörer: Tylömarks trädgårdsanläggningar, Green landscaping och Svensk Markservice. De tar över alla anställda som vill följa med. Av de ursprungligen 50 miljövärdarna har några fått andra arbetsuppgifter inom Svenska Bostäder och några har valt att sluta. Hur många av de återstående 40 som tackat ja till att gå över var ännu inte klart vid denna tidnings pressläggning.
De tre företagen har kollektivavtal med Kommunalarbetarförbundet. Fastighets tycker dock att miljövärdarna från Svenska Bostäder även i fortsättningen ska vara medlemmar i Fastighets.

Halva styrkan kvar
På fem år har antalet anställda på Svenska Bostäder mer än halverats. En stor omorganisation ägde rum i början av 2006. Då minskade personalstyrkan från 650 till 450. Av de 200 som fick sluta fanns 80 på kollektivsidan.
I höstas hade Svenska bostäder 105 bovärdar och 50 miljövärdar, totalt fanns 365 anställda.

Minna Pyykölä

nr 3|2011
40 miljövärdar byter arbetsgivare
Folkets hus i Gävle säger upp all personal
Intervjun: Han vill få oss att tänka positivt
Kulturen gör avtryck i Gottsunda
Ledaren
Sjukskrivningarna ökar när arbetet organiseras om
Tänk dig för innan du bloggar om jobbet
”Stoppa utförsäkringarna”
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se