Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Arbetslösheten stiger snabbt
Arbetslösheten stiger snabbt
Inte på sex år har arbetslösheten bland medlemmarna i Fastighets
a-kassa varit så hög som idag. Och den kommer förmodligen att stiga ytterligare, eftersom antalet varsel om uppsägningar väntas öka senare i år.


Under januari var hela 11,3 procent av medlemmarna i Fastighets arbetslöshetskassa registrerade på landets arbetsförmedlingar som arbetslösa eller som deltagare i program med aktivitetsstöd. För att hitta en lika hög arbetslöshetssiffra måste man gå tillbaka till år 2003.
Den totala arbetslösheten i landet låg under januari på 5,7 procent.
Varsel om uppsägningar har hittills främst gällt industrin, framför allt bilindustrin, och byggnadssektorn. Varslen märks även hos de entreprenörer som bilindustrierna anlitar.
Som Fastighetsfolket tidigare skrivit har några städentreprenörer i Västra Götaland varslat om uppsägningar, sedan industrierna fått minskat behov av städning.
I Södertälje har Sodexho sagt upp 44 städare, varav 35 med fast anställning, sedan Scaniafabriken beslutat att minska städvolymen. De flesta kommer att lämna företaget under våren. Men i städ- och fastighetsbranscherna för övrigt väntas varslen öka först till sommaren. Den bedömningen gör de ombudsmän och förtroendevalda i Fastighets som Fastighetsfolket talat med. Framförallt tror de att städbranschen kommer att drabbas. När företagen måste spara drar de gärna in på tjänster som städning.

Arbetslösheten i Fastighets a-kassa har stigit månad för månad sedan juli förra året, då den var 8,1 procent.
– Andelen som får ersättning från a-kassan är dock lägre. Det beror delvis på regeländringarna (se nedan), som gjort det svårare för deltidsanställda som blivit arbetslösa att få ersättning, säger Eva Ytter, föreståndare för Fastighets a-kassa.
– En annan förklaring är att de som är utförsäkrade nu istället har kommit in i jobb- och utvecklingsgarantin.
Det är svårt att säga hur arbetsmarknaden kommer att utveckla sig för medlemmarna i Fastighets a-kassa, framhåller Eva Ytter. Men om arbetslösheten fortsätter att stiga finns det risk för att arbetslöshetsavgiften till staten kommer att öka.
– När det gäller den avgift som a-kassan tar in finns det i dagsläget inga planer på en höjning. Men om kostnaderna ökar kraftigt kan vi tvingas höja.

Hårdare krav slår mot deltidare
Vissa ändringar som gjorts i arbetslöshetsförsäkringen under senare år slår hårt mot dem som arbetar deltid.
Arbetsvillkoret skärptes den 1 januari 2007. För att ha rätt till ersättning måste man nu arbeta minst 80 timmar mot tidigare 70 timmar per månad under en sexmånadersperiod. Bland städarna finns många som jobbar deltid och när de blir arbetslösa kan de inte få ersättning om de arbetat för lite.
Alla arbetslösa, oavsett om de jobbat hel- eller deltid, kan få ersättning i högst 300 dagar. Av dessa dagar får högst 75 dagar användas i kombination med deltidsarbete. Om man därefter fortsätter att arbeta deltid innebär det att man enbart får ersättning för de veckor man inte jobbat alls.
75-dagarsregeln infördes våren 2008. Ett av regeringens mål med de skärpta kraven var att arbetsgivarna skulle erbjuda fler heltidsanställningar. Men så har det inte blivit, enligt en granskning som Arbetsförmedlingen har gjort på uppdrag av Dagens Nyheter. Istället har fler deltidsarbetslösa lämnat sitt deltidsarbete och blivit arbetslösa på heltid.

Minna Pyykölä

nr 2|2009
31 städare i Sandviken förlorade jobbet
Arbetslösheten stiger snabbt
Cykla till jobbet och rädda knäna
Ledaren
Lönestatistik med reservationer
Med i facket – självklart för Daniel men inte för Maria
Stressen dämpar glädjen i jobbet
Uppsagd och avstängd efter 23 års tjänst
Vantrivsel – ett fall för chefen
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se