Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer


Hide details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
01 Februari
02 Mars
03 April

 

Startsidan | Ledaren
Ny organisation och sen?


Fastighets kongress 2000: Förbundet är delat i frågan om Fastighets ska stå kvar som eget förbund eller gå upp i ett annat förbund. Kongressen beslutar att organisationsfrågan ska utredas i turbofart.

Fastighets kongress 2005: Fyra leende förbundsordförande (Fastighets, Byggnads, Elektrikernas, Målarnas) frågas ut av kongressen. ”De fyras gäng” har i den så kallade BUS-utredningen skissat på ett samarbete och eventuell sammanslagning. Snart nog försvann leendena, utredningen lades ner.

Fastighets kongress 2010: Återigen står organisationsfrågan högst på dagordningen. Nu handlar det om en radikal omstöpning av den interna organisationen (Fastighets i morgon). Nyckelorden är: förstärkt demokrati, kvalitetssäkring av verksamheten, bättre resursutnyttjande (gemensam ekonomi).
Hur Fastighets är organiserat är en sak. Samtidigt som den debatten tar tid och plats på­går något mycket allvarligare, nämligen den sjunkan­de organisations-graden och att allt fler lämnar LO-facken.

Den 30 oktober 2007 spikade Fastighets förbundsstyrelse denna långsiktiga målsättning: ”att förbundet till nästa kongress, 2010, åter ska ha 40 000 medlemmar.”
Idag är medlemsantalet 33 500. Sedan förra kongressen, 2005, har Fastighets förlorat cirka 5 700 medlemmar.
Vi vet att facket blir starkare med arbetsplatsombud/klubbar på så många arbetsplatser som möjligt. Facket behöver bli synligt, närvara i större utsträckning på arbetsplatserna, initiera diskussion och inte bara finnas tillhands när medlemmarna får problem.
Fokus måste läggas på att fånga upp ungdomarna. I dagsläget är bara 9 procent av medlemmarna i Fastighets under 30 år. Det gäller att lyssna och visa respekt för de unga. Eller som den framgångrike medlemsvärvaren Tibor Bibok säger i denna tidning (sidan 36): ”Som man bemöter andra blir man själv bemött”.
Beslut om införandet av en ny organisation, Fastighets i morgon, är en sak, men vad händer med Fastighets i övermorgon om medlemmarna fortsätter att lämna förbundet? Svaret är enkelt: då försvinner Fastighets på sikt som eget förbund.

Jan-Åke Lindahl
chefredaktör

nr 3|2010
Kongressmotioner om bättre service till medlemmarna
Korttidsanställd får rätt till semesterledighet
Krönikan: Bra blandning för facket framåt
Ledaren
Långtidssjuk och utan ersättning i snart ett halvår
Olika besked om säkerheten vid laddningsplatser
Teamwork i Hammarkullen
Ung och på väg mot ett riktigt jobb
"Underbemanning gör städare sjuka"
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se