Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Svårare att få jobb inom Samhall
Svårare att få jobb inom Samhall
Allt fler funktionshindrade uppfyller inte kraven för arbete hos Samhall eftersom Samhall ska drivas efter affärsmässiga principer och på marknadens villkor. Det påtalar Riksrevisionen i sin granskning.


Riksrevisionen har kommit fram till att Samhall uppfyller de mål som regeringen har satt upp men att målen är lågt satta.
Att Samhall ska drivas efter affärsmässiga principer och på marknadens villkor innebär att företaget måste öka kraven i arbetet för att kunna ta och behålla uppdrag. Men regeringen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att möta den här utvecklingen, anser Riksrevisionen. Samhalls effektivitet skulle kunna öka med nuvarande ekonomiska resurser. Med en bättre styrning skulle fler funktionshindrade kunna lämna Samhall så att andra funktionshindrade fick tillträde till de skyddade arbetena.
Enligt handläggare på arbetsförmedlingen har det blivit svårare att anvisa funktionshindrade till arbete på Samhall. Det beror dels på att Samhall ställer högre krav på arbetsförmågan nu än tidigare, dels på att Samhalls behov av arbetskraft har minskat. Att Samhall anställer färre beror i sin tur på att regeringen under senare år minskat stödet till Samhall och att de arbetsuppgifter som finns hos Samhall varierar för lite.

Målet med anställningarna i Samhall är att de anställda så småningom ska kunna slussas ut till andra jobb.
Riksrevisionen konstaterar att kvinnors övergång till arbete utanför Samhall har varit konstant lågt under senare år och föreslår därför att Samhall ska vidta särskilda åtgärder så att fler kvinnor ska kunna lämna Samhall.
Den genomsnittliga anställningstiden på Samhall för funktionshindrade är elva år. Enligt personalledarna på företaget skulle många anställda kunna övergå till annat arbete eftersom de har en god arbetsförmåga. Samhalls styrelse har också beslutat att höja målet för hur stor andel som årligen ska kunna gå till en annan anställning.

De brister som Riksrevisionen funnit vid granskningen av Samhall har även påtalats av tidigare utredningar. Riksrevisionen vill nu att regeringen, Samhall och Arbetsförmedlingen snarast ska agera för rätta till dem.
Hela rapporten går att läsa på www.riksrevisionen.se.

Minna Pyykölä


nr 1|2009
Dålig fart på det förebyggande arbetsmiljöarbetet
Hård kritik mot Lavalutredningen
Inte riskfritt att ”baktala” arbetsgivaren
Krönikan
Ledaren
Samspelt duo fixar felen på elen
Städare klämdes svårt i olycka med hiss
Svårare att få jobb inom Samhall
Så blir jobbet roligare
Upprörd över flyktingpolitiken
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se