Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | ledare
Vattenläckan måste tätas

Är det på någon punkt som de fackliga representanterna är ordentliga, ja näst intill pedantiskt noggranna, så är det i samband med avtalsrörelsen. Inte en hundradel av en procent får dribblas bort i lönekampen med arbetsgivarna och när det gäller de allmänna villkoren studeras nästan varje kommatecken med förstoringsglas.
En väl inarbetad organisation med bland annat avtalsråd och förhandlingsdelegation ligger till grund för att avtalskampen ska kunna bli framgångsrik.
Men facket håller på att tappa kraft – jag tänker både på numerären och på organisationsgraden. Medlemssiffrorna har varit negativa länge och den borgerliga offensiven mot facket har nu på kort tid fört med sig att tiotusentals medlemmar flytt såväl a-kassa som fack. Vad göra?

Jag hör fackliga företrädare som säger: Det är bara att spotta i nävarna, vi måste vara ute mer på arbetsplatserna.
Om medlemstappet tidigare kunde jämföras med en utspilld kopp vatten, så handlar det idag om vattenläckage. Och detta fackliga läckage kräver extraordinära insatser. Framför allt måste det långsiktiga strategiska arbetet (med start i skolorna) för att ”sälja” den fackliga idén intensifieras.
Enligt min mening kan de fackliga ledningarna också dra lärdom av den organisation som är uppbyggd kring avtalsförhandlingarna.
En ”ledningsgrupp” för agitationsfrågorna bör därför vara organiserad på samma sätt som i avtalsrörelsen: i kollektivavtalsområden.
Kartlägg varje arbetsplats. Jobba med avdelningar/ sektioner/klubbar för att i första hand få arbetsplatsombud på alla arbetsplatser. Vänd och vrid på frågorna, fundera i nya banor. Kan ett ”lågprismedlemskap” vara aktuellt? Eller varför inte ett billigare medlemskap för ungdomar?
Ekonomin har sin givna och viktiga plats, i form av budgetuppföljning, i alla fackliga organisationer.
Låt också uppföljningen i agitationsfrågorna borra på djupet, analysera och ta fram nya friska idéer.
Det är helt enkelt så att mycket organisatorisk kraft och mycket pengar måste satsas för att facket ska lyckas bryta trenden och öka sitt medlemsantal.


Jan-Åke Lindahl
chefredaktör

nr 4|2007
Fastighets gör tummen ner för lärlingsutbildningen
Förhandlade inte med facket före beslut om försäljning
Här möbleras mot tunga lyft
Krönikan
ledare
Porträttet
Städare utsattes för våldtäktsförsök
Tema trädgård: Allt handlar om Linné
Tema trädgård: Utemiljön kan lyfta ett område
Vem vill bli städare?
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se