Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Ledaren
Ett glas vatten är en bra början


Går det att gradera lidande? Knappast. På senare tid har vi blivit vittnen till det helvete som det plågade folket i Libyen fått och får utstå i form av en diktator, krig och förödelse.
Det japanska folket har också fått utstå lidande och förödelse. Här handlar det inte om någon ond regent utan om naturens urkraft. På många bilder från Japan ser förödelsen ut som efter ett krig. Och så kärnkraftsolyckorna. Japan som utsattes för en av de värsta krig­iska insatserna någonsin – de amerikanska atombomberna över Hiroshima och Nagasaki under andra världskriget – har åter fått känna av skräcken för radioaktiv strålning. Nu inte från bombplan, utan från fredliga kärnkraftverk.
För att komma tillrätta med konflikter och krig behövs internationellt samarbete. Ibland krävs stor fingertoppskänsla, skicklig diplomati, gentemot diktatorer. Ibland raka besked, hårda tag. Men handlar det om att använda militära medel, är det rätt väg att gå via Förenta nationerna. Enskilda nationer ska inte spela världspoliser. Att utsätta ett folk för militärt våld, även om målet är att befria detsamma från en despot, kräver att man noga har funderat över alla aspekter.
Kärnkraften har kommit i fokus i och med händel­ser­na i Japan och EU har kallat till krismöte med anledning av händelserna, det är bra. För även om man är kritiskt inställd till kärnkraften, så går den ju inte att önska bort.
Internationellt samarbete för att göra kärnkraften så säker som möjlig, så länge den finns, det är den enda utvägen.

Ordet globalisering figurerar mest i samband med utvecklingen av världsekonomin. Globalisering handlar dock till mångt och mycket om samarbete mellan människor, länder och kontinenter, ett samförstånd som innefattar det mest självklara: att vi alla delar planet med varandra.
Krig och naturkatastrofer kommer alltid att drabba mänskligheten men ska verkligen stora delar av världens folk tvingas leva utan tillgång till rent vatten? Inte mindre än 2,4 miljoner människor dör varje år på grund av brist på dricksvatten och god sanitet.
Kampen för en mänskligare värld kan börja här; en toalett och ett glas vatten.

Jan-Åke Lindahl
chefredaktör

nr 3|2011
40 miljövärdar byter arbetsgivare
Folkets hus i Gävle säger upp all personal
Intervjun: Han vill få oss att tänka positivt
Kulturen gör avtryck i Gottsunda
Ledaren
Sjukskrivningarna ökar när arbetet organiseras om
Tänk dig för innan du bloggar om jobbet
”Stoppa utförsäkringarna”
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se