Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Långtidssjuk och utan ersättning i snart ett halvår
Utan ersättning i snart ett halvår
Johan Thunberg, 47, i Hallstahammar är en av de långtidssjuka som fått känna på de hårdare reglerna i sjukförsäkringen. Med fackets hjälp har Johan överklagat Försäkringskassans beslut att inte förlänga sjukskrivningen. Han har inte fått någon ersättning sedan i mitten av september.

– Framtiden ser mörk ut just nu, säger han.

0310johan
Det har varit många turer kring Johan Thunbergs sjukskrivning.
Nu har han fått hjälp av facket att överklaga Försäkringskassans
beslut
.

Johan Thunberg vill inget hellre än att bli frisk och börja arbeta igen inom specialen på ISS. Det är ett jobb han haft sedan 1992 och som han trivts bra med. Men han kan varken gå, stå eller sitta längre stunder utan att få ont i foten eller ryggen.
– Att Försäkringskassan inte kan bevilja fortsatt ersättning är för mig en gåta. Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson lovade i TV att vi som har läkarintyg om fortsatt arbetsoförmåga skulle få ersättning, säger han.
Johan Thunberg blev sjukskriven för fyra och ett halvt år sedan när han fick smärtor i höger fot sedan en nerv kommit i kläm. Skadan utvecklade sig till en tumör och han har opererats två gånger utan att bli bättre. Innan operationen led han ibland av diskbråck. Den har blivit mycket värre eftersom fotskadan hindrar honom från att gå normalt.

Johan har inte följt alla förändringar i sjukförsäkringen så noga eftersom han hela ti­den varit säker på att han skulle bli fortsatt sjukskriven.
– Hur skulle jag kunna jobba som går snett och som inte kan stödja på höger fot. Dess­utom har jag har ryggproblem som förvärras av att jag inte kan gå normalt. Så har jag tänkt hela tiden, säger han.
Våren 2008 fick Johan tidsbegränsad sjuk­ersättning beviljad till och med i mitten av september i fjol.
De nya reglerna i sjukförsäkringen började gälla sommaren 2008. Då infördes bland annat hårdare regler för prövning av ar­bets­förmå­ga, som är grunden för rätt till ersättning. Möjligheten till tidsbegränsad sjukersättning togs bort. Istället kan man ansöka om förlängd sjukersättning med en tidsgräns på maximalt 550 dagar (se rutan på sidan 22). En övergångsregel infördes för dem som likt Johan tidigare beviljats tidsbegränsad sjukersättning.
Johan har kommit i kläm mellan de gamla och de nya reglerna. Formellt sett är han inte utförsäkrad och kan därför inte heller bli aktuell för arbetslivsintroduktion hos
Ar­bets­förmedlingen och få aktivitetsersättning.

I somras tog Försäkringskassan kontakt med Johan och bad om ett nytt läkarintyg som underlag för en ny bedömning.
Johans or­dinarie ortoped var på se­mes­ter. Vika­rien hade samma uppfattning om Johans hälsotillstånd som hans ordinarie läkare men skrev inget i intyget om hur nedsatt Johans arbetsförmåga är.
Försäkringskassan påpekade detta och Johan fick skaffa nya intyg, både från den ordinarie ortopeden och den läkare som han går hos för diskbråcket.
Under tiden hade försäkringskassan hunnit fatta ett beslut om avslag och Johan fick i oktober lämna in en ny ansökan om ersättning.
– Läkarintyget från ortopeden är sol­klart. Arbetsförmågan är nedsatt till 100 procent, säger Johan.
Ortopeden skriver att Johan inte klarar av något arbete på arbetsmarknaden. Hälso­till­ståndet är stadigvarande och Johan kan inte bli bättre inom överskådlig tid.
Den senaste utbetalningen av sjuk­penning­ kom i mitten av september. Men Försäk­ringskassans formella beslut om att dra in ersättningen kom först i mitten av februari.
det har varit så många turer att Johan till slut inte orkade ta hand om allt själv. En nära anhörig har istället fört hans talan de senaste månaderna.
– Jag trodde in i det sista att jag skulle få pengar från Försäkringskassan. Där­för kom beslutet som en chock för mig, säger han.
Enligt beslutet finns det inget som styrker att Johan har medicinska skäl för fortsatt sjukskrivning.
– Jag kan inte förstå hur det är möjligt. Försäkringskassan påstår också i sitt beslut att jag skulle kunna klara av ett lättare och rörligt arbete på den normala arbetsmarknaden. Jag skulle gärna jobba om det var möjligt, men jag kan ju knappt klara av sysslorna hemma.
– Om jag bara hade fotskadan skulle jag nog klara av ett sittande arbete och om jag bara hade haft ryggproblem så skulle jag kunna bli bättre och börja
arbeta igen. Men om man sätter ihop kroppsdelarna till ett, vilket Försäkringskassan inte verkar ha gjort, så inser man att jag inte klarar av att arbeta.

Beskedet om avslag fick Johan att kontakta sin fackklubb på ISS. Rådet från ordförande Margareta Gardh var att överklaga beslutet och gå tillbaka till jobbet. En begäran om omprövning av beslutet är inskickad med Margaretas hjälp. Margareta har också bett Försäk­ringskassan skynda på, eftersom Johan inte fått pengar på flera månader.
Johan gick till jobbet men väl där fanns det inget som han klarade av att utföra. Arbets­ledaren skickade hem honom efter några timmar.
– Jag mådde skit efteråt, hade ont överallt eftersom det var så ansträngande för mig att ta mig till kontoret i Västerås, säger Johan.
Johan sjukskrev sig igen men har inte rätt till någon sjuklön.
Nu ska Försäk­ringskassan åter ta ställning till om Johan har rätt till sjukersättning.
– Om jag får avslag även den här gången kommer jag att överklaga igen. Jag kommer inte att ge mig, säger Johan.
johan har arbetsprövat en gång tidiga­re. Det var för två och ett halvt år sedan.
– På den tiden var jag bättre i ryggen, men tyvärr var jag tvungen att ge upp efter en månad, säger han.
Att Johan har svårt att röra sig och får ont av att sitta längre stunder kan man lätt se när man pratar med honom. Han ändrar sittställning ofta. Han varvar mellan att gå och sitta för att klara av hela intervjun. Ibland syns smärtan i ansiktet.
Känslan av att inte bli trodd tar hårt på Johan:
– Försäkringskassan verkar inte lita på mig. Varför skulle jag ljuga? Varför skulle läkarna mena något annat än det som de skriver i läkarintygen?
Livet för Johan och hans sambo Carina har förändrats radikalt sedan Johan blev sjuk. Umgängeskretsen har krympt och de är mest hemma. Tidigare reste de mycket tillsammans, men det har de slutat med.
Johan försöker få dagarna att gå.
– Jag går upp vid åttatiden på vardagarna för att göra skillnad mellan vardag och helg.
Ibland kan han gå ut med Junior, en schäferhund som han skaffade några månader innan han blev sjukskriven.
– Han är mitt sällskap på dagarna.
Tack vare sparade pengar och att anhöriga hjälper till har Johan och Carina klarat sin ekonomi hittills. Men snart är sparpengarna slut och någon gång vill han börja betala tillbaka det som han lånat.
– Jag försöker ta dagen som den kommer. Men just nu känns allting mörkt. Jag vet inte vad jag ska ta mig till om jag inte kan få någon ordning på det här.

– Att det gått flera månader mellan den senaste utbetalningen och avslagsbeslutet från Försäkringskassan beror på att vissa handlingar kom in för sent, säger Henry Komulainen, områdeschef på Försäkringskassan i Hallstahammar. Det ledde i sin tur till att Johan fick lov att lämna in en ny ansökan med nya läkarintyg.
– Jag kan inte se att vi begått något fel här, allt ser riktigt handlagt ut, säger Henry Komulainen.

Enligt de övergångsregler som finns för dem med tidsbegränsad sjukersättning kan de söka förlängning ytterligare en gång med maximalt 18 månader och längst till och med december 2012. Men i Johans fall har Försäkringskassan inte beviljat någon ny period eftersom man inte funnit att det finns medicinska skäl till det.
– Om Johan inte klarar av att återgå till sitt ordinarie arbete är alternativet att börja söka annat arbete via Arbetsförmedlingen, säger Henry Komulainen.
Johans begäran om omprövning ska dock hanteras först. Hur lång tid det kommer att ta kan Henry Komulainen inte säga, men den här typen av ärenden ska, enligt praxis, hanteras skyndsamt.

Text & foto: Minna Pyykölä

nr 3|2010
Kongressmotioner om bättre service till medlemmarna
Korttidsanställd får rätt till semesterledighet
Krönikan: Bra blandning för facket framåt
Ledaren
Långtidssjuk och utan ersättning i snart ett halvår
Olika besked om säkerheten vid laddningsplatser
Teamwork i Hammarkullen
Ung och på väg mot ett riktigt jobb
"Underbemanning gör städare sjuka"
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se