Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Inte riskfritt att ”baktala” arbetsgivaren
Inte riskfritt att ”baktala” arbetsgivaren
Tänk dig för innan du offentligt kritiserar din arbetsgivare. Om du bedöms agera illojalt kan du få sparken.


Strax före jul kom det ut en ny bok med titeln ”När man måste säga ifrån”. Den handlar om vad som händer när anställda inom den offentliga sektorn tar bladet från munnen och kritiserar sin arbetsgivare.
Eftersom reglerna om yttrandefriheten på jobbet är olika mellan privat- och offentliganställda tänkte jag ta tillfället i akt och förklara grunderna.
Offentliganställda har ett starkt skydd för yttrandefriheten, även på jobbet. Så är inte fallet för den som är privatanställd. Lojaliteten mot arbetsgivaren går ofta före yttrande- och kritikrätten. Det har Arbetsdomstolen förklarat i flera domar på det här området.

Att du ska vara lojal mot arbetsgivaren finns ibland nämnt i ditt kollektivavtal. Men även om det inte står där så gäller lojalitetskravet. Det är en så kallad tyst klausul som inträder då du blir anställd. Det innebär att du inte får skada arbetsgivaren med allmänt skvaller, inte föra vidare information som är känslig, inte bedriva konkurrerande verksamhet och så vidare. Arbetsgivaren ska kunna lita på dig.

Om du är riktigt vårdslös och pratar bredvid munnen om något som arbetsgivaren vill hålla hemligt, eller kanske till och med vill avslöjar något känsligt, då kan du förlora jobbet.
Detta gäller alltså även kritik mot arbetsgivaren. Du har viss kritikrätt, men för att du inte ska råka illa ut bör du tänka på följande:
Du ska först försöka lösa problemet internt. Vänd dig till din chef. Han eller hon ska ges chansen att rätta till det du tycker är fel. Det låter ganska förnuftigt och ofta tar chefen dina åsikter och förslag på allvar. Men det kan vara så att din chef också sätter din lön, eller bestämmer över dina möjligheter till befordran. Så det är inte helt enkelt.
Om inget händer? Det är ingen som lyssnar på dig och företaget fortsätter att göra på ett sätt du inte står ut med, eller tycker är moraliskt förkastligt, kanske till och med brottsligt. Om du då tar kontakt med massmedia eller någon myndighet gäller nästa förutsättning.
Det du påstår måste vara sant, eller du ska åtminstone tro att det är sant. Det här är naturligtvis extra viktigt om du hävdar att arbetsgivaren bryter mot lagen.
Ibland kan det vara svårt att veta om det arbetsgivaren gör är olagligt eller inte. Uttryck dig därför inte allt för kategoriskt. Berätta det du vet utan att värdera det. Var så saklig och ”torr” som möjligt.
Den tredje och viktigaste förutsättningen är att syftet med din kritik inte i första hand får vara att skada arbetsgivaren. Du får inte ”hämnas” på arbetsgivaren genom att offentligt kritisera och skada honom/henne.
Det gjorde ett par restauranganställda för några år sedan. De fick inte den lön de hade förväntat sig och kontaktade därför tillsynsmyndigheten med både falska och äkta påståenden om hur illa skött krogen var. De förlorade sina jobb eftersom de var ute efter hämnd och inte efter att rätta till ett allvarligt problem.

Din kritik kan ju faktiskt skada arbetsgivaren, exempelvis genom att leverantörer och kunder drar sig undan företaget för att du visat på missförhållanden. Men det är en annan sak, eftersom ditt främsta syfte inte var att skada arbetsgivaren utan att komma tillrätta med ett problem.
Alltså: Prata först med chefen, var saklig och var inte ute efter att skada företaget. Du ska också veta att även om du pratar med en journalist och vill vara anonym, får inte journalisten avslöja ditt namn. Men det är tillåtet för din chef att försöka lista ut vem det är som har ”läckt till media”.
Jag skriver inte detta för att du ska tiga och lyda, utan för att du ska veta vad som gäller. Och det är trist att du inte har ett bättre lagligt skydd när du vill framföra kritik. Hur vi ändrar på det? Ställ krav på dina politiker!

Pär Trehörning

nr 1|2009
Dålig fart på det förebyggande arbetsmiljöarbetet
Hård kritik mot Lavalutredningen
Inte riskfritt att ”baktala” arbetsgivaren
Krönikan
Ledaren
Samspelt duo fixar felen på elen
Städare klämdes svårt i olycka med hiss
Svårare att få jobb inom Samhall
Så blir jobbet roligare
Upprörd över flyktingpolitiken
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se