Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Korttidsanställd får rätt till semesterledighet
Korttidsanställda får rätt till semesterledighet
Från den 1 april i år har visstidsanställda samma rätt till semester som fast anställd personal.


Semesterlagen är lite förändrad. Framför allt har man förstärkt reglerna för visstidsanställda.

Först lite om grunderna i semesterlagen som inte är förändrade:
Tanken är att du ska få möjlighet att vila upp dig under semestern, hämta krafter och sedan återgå i arbetet som en ny människa. Därför går det inte att få ut pengar istället för ledighet.

  • Du tjänar in semestern under ett år (intjänandeåret) för att sedan ta ur betald semester året efter (semesteråret). Ibland kan dessa båda år vara samman­slagna. Läs ditt kollektivavtal om vad som gäller.
  • Du har ingen skyldighet att ta ut obetald semester. Antingen får arbets­givaren sysselsätta dig under din ledighet eller betala förskott.
  • Du har rätt till extra betalt under din semester. Det kallas för semestertillägg och är ungefär 12 procent av din lön.
  • Du har för det mesta rätt att få ut fyra veckor i sträck under tiden juni till augusti. Arbetsgivaren ska lägga ut denna huvudsemester utan att du ber om det. Men det kan finnas andra regler i ditt kollektivavtal.

Nu till några av nyheterna:
Från den 1 april har du rätt till ledighet oavsett hur lång din anställning är. (Före 1 april gällde nämligen att om anställningen skulle vara kortare än tre månader och vara under 60 timmar, hade du ingen rätt till semesterledighet. Istället fick du ut semesterersättning när du slutat.) Nu gäller alltså att du har rätt till ledighet även under kortare anställningar. (5§ semesterlagen, SemL)
  • När du har flera på varandra följande tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare, exempelvis vikariat eller allmän visstid, räknas det i semes­terhänseende, som en anställning. Det får dock bara vara ungefär ett par veckors uppehåll mellan de olika anställningarna, annars räknas de inte som sammanhängande (30 b§ SemL). Du måste också förklara för arbetsgivaren att du vill föra över din intjänade semesterrätt till nästa anställning istället för att få ut semestersättning.

Tanken med dessa båda förändringar är att du som är visstidare, ska ha samma rättigheter som fast anställda. Har du flera kortare vikariat hos samma arbetsgivare är alltså tanken att du ska kunna tjäna in semester från alla dessa visstidsanställningar och sedan få ut betald semester året efter.
Nu behöver du inte göra på det här sättet. Du och arbetsgivaren kan komma överens om att göra på det ”gamla sättet”, det vill säga att du istället för ledighet får ut dina rättigheter genom semesterersättning, senast en månad efter anställningens slut. Men lägg märke till att ni ska vara överens.
Så här står det i lagen: När det gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning. (§5 SemL)
Vill du inte ha semesterersättning, har du alltså rätt till ledighet istället. Nu kan det ju vara så att arbetsgivaren gör klart för dig att om du inte accepterar semesterersättning, då får du inte jobbet. Jag vill att du i sådana fall tar kontakt med facket. Ett sådant villkor kan nämligen strida mot god sed och vara ogiltigt. Så var uppmärksam, läs igenom anställningskontraktet noga och stå på dig om du vill ha ledighet istället för semesterersättning.
Från den 1 april gäller också nya regler om semesterlönegrundande frånvaro för dig som är sjukskriven eller har en arbetsskada. Jag återkommer till det.


Text: Pär Trehörning
Fastighetsfolkets expert på arbetsrätt.
nr 3|2010
Kongressmotioner om bättre service till medlemmarna
Korttidsanställd får rätt till semesterledighet
Krönikan: Bra blandning för facket framåt
Ledaren
Långtidssjuk och utan ersättning i snart ett halvår
Olika besked om säkerheten vid laddningsplatser
Teamwork i Hammarkullen
Ung och på väg mot ett riktigt jobb
"Underbemanning gör städare sjuka"
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se