Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Kongressmotioner om bättre service till medlemmarna
”Bättre service till medlemmarna”
Det finns ett antal motioner till kongressen som berör det fackliga medlemskapet. De handlar bland annat om att förbundet borde införa en servicetelefon, bygga upp en bättre hemsida och att medlemmarna borde erbjudas rabatter på varor och tjänster.


Från avdelning 17 i Borås kommer en motion med krav på att förbundet borde skriva avtal med företag som ger medlemmarna rabatt vid inköp av till exempel bensin, bläckpatroner, datortillbehör, resor, entrébiljetter till nöjesparker och biografer.
Motionären, Richard Robsahm vid Bostads AB Vätterhem, påpekar att förbundet behöver många bra idéer för att stärka organisationen när det gäller agitation och medlemsvärvning. Om Fastighets skulle skriva avtal med företag som ger medlemmarna rabatter, så kunde även förbundets lågavlönade medlemmar nå en högre levnadsstandard och därmed bli bärare av det gemensamma fackliga löftet.

Från fastighetsklubben på ISS i Stockholm kommer krav på att alla förbundets kollektivavtal bör publiceras på hemsidan.
Förbundets hemsida kritiseras för att inte uppfylla de krav som medlemmarna har rätt att ställa på vad förbundet bör kunna informera om.
ISS-klubben vill att viktig information publiceras på olika språk och att det ska vara möjligt att ställa frågor till facket via mail.
Thomas Gustavsson vid Göteborgs Stads Bostads AB vill att förbundet tar fram en modell för stegvis inträde i Fastighets. Ett introduktionsår, som därefter bli ett ordinarie medlemskap, kan vara ett sätt. Inte minst ungdomarna kan vara intresserade av en sådan modell.

Från Göteborg kommer ytterligare ett par motioner som handlar om facklig medlemsservice. Motionerna är skrivna av Gunnel Blom, ISS Bohuslän.
I den första motionen är kravet att Fastighets öppnar en jourtelefon. Många behöver få svar på sina frågor även utanför ordinarie arbetstid. Därför bör en jourtelefon för alla fackliga frågor vara öppen på obekväma tider, till exempel från 06.00 till 22.00 vardagar.
I den andra motionen vill Gunnel Blom att löner och andra ersättningar översätts till de vanligaste språken på hemsidan och att dessa uppgifter också publiceras på lätt svenska.

Jan-Åke Lindahl

nr 3|2010
Kongressmotioner om bättre service till medlemmarna
Korttidsanställd får rätt till semesterledighet
Krönikan: Bra blandning för facket framåt
Ledaren
Långtidssjuk och utan ersättning i snart ett halvår
Olika besked om säkerheten vid laddningsplatser
Teamwork i Hammarkullen
Ung och på väg mot ett riktigt jobb
"Underbemanning gör städare sjuka"
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se