Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer


Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Dålig fart på det förebyggande arbetsmiljöarbetet
Dålig fart på det förebyggande arbetsmiljöarbetet
Bättre än året innan men ändå inte riktigt bra. Så sammanfattar Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig på förbundskontoret, Fastighets aktiviteter under den europeiska arbetsmiljöveckan i höstas. Temat var riskinventering.


En sammanställning av rapporterna från arbetsmiljöveckan är nu klar och den visar att mindre än hälften av Fastighets cirka 50 regionala skyddsombud genomförde skyddsronder och arbetsplatsbesök. Av de omkring 800 skyddsombuden och huvudskyddsombuden var ett femtiotal aktiva.
De regionala skyddsombuden gjorde tillsammans 94 skyddsronder, vilket innebär en fördubbling jämfört med en normal vecka.
Att så få av de lokala skyddsombuden deltog, tyder på att det funnits ett glapp i informationen mellan avdelningarna och dem ute på fältet, anser Torbjörn Jonsson.

Fallolyckor och felaktig ergonomi är de två största arbetsmiljöproblemen för Fastighets yrkesgrupper.
För att fånga upp orsakerna till skador och ohälsa ska en riskinventering inte bara ta hänsyn till de fysiska arbetsförhållandena utan också till psykiska påfrestningar. Skyddsronderna ska därför kompletteras med en genomgång av sjukstatistik, rehabiliteringsmöjligheter, personalomsättning med mera.
Av rapporterna som de regionala skyddsombuden lämnat in framgår att riskinventeringen var i stort sett obefintlig på närmare en tredjedel av de besökta arbetsplatserna. På drygt hälften fanns stora eller vissa brister. Endast 13 arbetsplatser bedömdes uppfylla kraven.
– Situationen är sämre än jag befarat, säger Torbjörn Jonsson. Enligt Arbetsmiljöverket har det systematiska arbetsmiljöarbetet blivit betydligt bättre under de senaste fem åren, men i våra branscher finns uppenbarligen mycket kvar att göra.

Torbjörn Jonsson tror att det förebyggande arbetsmiljöarbetet generellt sett är mindre utvecklat i servicebranscherna än på andra håll.
I entreprenadföretag med många små och spridda arbetsplatser är de organisatoriska förutsättningarna betydligt sämre än i verksamheter som bedrivs inom ”fyra väggar”.
På Fastighets arbetsplatser är läget sämre på städsidan än på fastighetssidan, vilket till stor del beror på att den fackliga verksamheten är lägre där, med färre klubbar och färre skyddsombud.
Även i år kommer arbetsmiljöveckan att ha riskinventering som tema. På frågan hur Fastighets ska förbättra arbetsmiljöarbetet svarar Torbjörn:
– Genom fler skyddsronder, större engagemang och lite mer av jävlar anamma…


Ny bok om riskbedömning
Prevent har tagit fram ett nytt material om riskbedömning. Det består av en bok som ger en bakgrund till och beskriver när, var och hur en riskbedömning ska göras samt ett häfte som visar hur man kan gå till väga.
Det nya materialet har titeln Riskbedömningar och vänder sig i första hand till chefer, skyddsombud, skyddsingenjörer, arbetsmiljökonsulter och andra som arbetar med riskbedömning. Det kan beställas via www.prevent.se.
På Arbetsmiljöverkets webbplats, www.av.se, kan man läsa mer om riskbedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete. Där kan man också ladda hem broschyren Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:01.

Marianne Lagergren

nr 1|2009
Dålig fart på det förebyggande arbetsmiljöarbetet
Hård kritik mot Lavalutredningen
Inte riskfritt att ”baktala” arbetsgivaren
Krönikan
Ledaren
Samspelt duo fixar felen på elen
Städare klämdes svårt i olycka med hiss
Svårare att få jobb inom Samhall
Så blir jobbet roligare
Upprörd över flyktingpolitiken
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se