Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummerShow details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Ordförande har ordet
Håll er borta!

Just nu sitter vi i riksavtalsförhandlingar för att förhandla fram nya kollektivavtal. Jag känner att alla förväntar sig en beskrivning om hur det går. Eftersom det här skrivs två veckor före ni kan läsa tidningen, kan bilden vara en helt annan än när jag skriver detta.

En sak kan jag i alla fall berätta. Våra motparter är inte speciellt benägna att gå oss till mötes.

Vi har inte bara arbetsgivarorganisationerna som motparter, vi har hela Svenskt Näringsliv och regeringen mot oss.
2010 gav regeringen Medlingsinstitutet, de som har som uppgift att medla vid konflikter, ett förändrat uppdrag. Det ska ännu starkare bevaka lönebildningen på arbetsmarknaden.

Den nya uppgiften tolkar Medlingsinstitutets generaldirektör, Claes Stråth, som att det är staten som ska bestämma lönenivåerna för löntagarna.

De enda som inte behöver lyda detta är tydligen direktörerna i storbolagen. De sitter i varandras bolagsstyrelser och ger sig själva lönepåslag som är ofantligt mycket mer än vad löntagarna får ut. Ett tips till regeringen och generaldirektör Stråth är att det kan vara dags att se efter hur det ser ut för alla dessa herrar, för det är oftast herrar det handlar om.

Jag kan konstatera att regeringen har den synen att vanliga löntagare ska ha en liten och ringa löneutveckling samtidigt som direktörer och andra ska få roffa åt sig. Man blir inte mindre irriterad och upprörd när man ser dessa storföretag smita undan sitt ansvar att betala skatt i Sverige.

Det pågår också en propaganda från arbetsgivarföreträdare och regeringsföreträdare om att problemet med den höga ungdomsarbetslösheten skulle bero på att ungdomar som har jobb tjänar för mycket. Reinfeldt och hans regering brukar ju säga att det är arbetsmarknadens parter som ska förhandla om löner.
Men, som ni ser, regeringen nöjer sig inte bara med att tycka. Regeringen är direkt inblandad i försöken att bestämma i avtalsrörelsen också. Det är detta som kallas statlig inkomstpolitik.

Jag skulle vilja se en regering som inte bara i ord säger sig hålla sig borta från riksavtalsförhandlingarna, utan också gör det. Nu har vi inte bara en motpart.
Jag vill rikta en uppmaning till regeringen. Håll er borta från avtalsrörelsen.

Hans Öhlund
förbundsordförande i Fastighetsanställdas förbund

 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se