Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Lindahls Ledare
Lindahls ledare


Gemensam kamp för städarna

För oss som jobbar på Fastighetsfolket, Fastighetsanställdas förbunds tidning, är det självklart att skriva om medlemmarnas arbetsvillkor inom städsektorn.
Visste du förresten att det finns uppåt 70 000 städare i Sverige och att 80 procent av de som jobbar i yrket är kvinnor!
Något du definitivt känner till om du arbetar som städare är den stress och de förslitningsskador som yrket förorsakar. Du kanske också har kommit i kontakt med svartjobb och dåliga arbetsmiljöer.
De som bara beskriver städjobbet i dessa termer, med tillägget ”ett lågavlönat jobb med låg status”, ser dock inte helheten.
Visst är städarna för lågt betalda, något många fackliga företrädare kan skriva under på. Men i städbranschen finns också yrkesbevis, trivsel, sammanhållning och stolthet. Ingen vinner på en endimensionell beskrivning av branschen. Det finns svarta och ljusa mönster. Det finns hopp och orosmoment.

Hopp är det när Kommunals ordförande, Annelie Nordström på förbundets blogg konstaterar ”Städjobbet tufft för kroppen och undervärderat.” Konsta­terandet löser inte problemen, men insikter är alltid bra. Noterar dessutom att Kommunals förbundstidning Kommunalarbetaren inleder en serie ”Skurhinks­rapporter”, som ett sätt att hylla Maja Ekelöf som skrev den klassiska ”Rapport från en skurhink” 1970. Bra!
Orosmoment finns också. Jag ringer för att kolla vad som hänt med städutbildningen på Rinmangymnasiet i Eskilstuna. Den är nerlagd, var beskedet. Illa!

Mycket mer borde kunna göras för att lyfta städjobbets status. Städare finns ju i många förbund, förutom i Fastighets också i Seko, Byggnads, Kommunal och Hotell- och restaurangfacket.
Gemensamma fackliga tag, inte bara för att stödja varandra i lönerörelsen, behövs. Alla, inte minst städarna, är värda en bättre arbetsmiljö.

Jan-Åke Lindahl
chefredaktör

 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se