Kongress 2014
Tidlöneprincipen
Fastighets avtal
Att bli medlem
Ordförande har ordet
Om Fastighets
Regionkontor
Kontakta Fastighets
Fastighets a-kassa
Arbetsmiljö
Försäkringar
Fackliga studier
Agitation
Yrkesutbildning Kompetensutveckling
Facklig-politisk samverkan
6F
LO kongress 2012
europaportalen.se
Länkar
In English
Lyssna på hemsidan
Fastighetsfolket


Hem | Fastighets avtal | Har du rätt lön?  
Har du rätt lön?

Lägsta lön i kollektivavtal för Serviceentreprenad

Grundlön heltid, från och med 20 år: 18 770 kronor

Branschvana
* 24 månader + 450 kr/ månad
* 36 månader + 750 kr/ månad
* 60 månader + 400 kr/ månad

Dokumenterat branschvanetillägg
(Gäller bara företag som inte har lokalt överenskomna lönesystem.)
Beloppen avser heltidsanställning, vid deltidsanställning fördelas beloppen
i förhållande till sysselsättningsgraden.

Tillägget utbetalas månaden efter det att förutsättningarna för tillägget
uppfyllts och tidigast från och med den månad arbetstagaren fyllt 20 år.
Den dokumenterade branschvanan ska kunna visas av medarbetaren
och fastställas vid anställningens ingående.

Branschvana intjänas från och med 18 år.
En förutsättning för tillgodoräknande av branschvana är att den anställde
har haft en faktisk arbetad tid om i genomsnitt minst 15 timmar per vecka,
under en beräkningsperiod om 12 månader.

Anmärkning 1
Branschvanetillägg efter 60 månader utges
från och med den 1 december 2007.

Anmärkning 2
Arbetstagare som före 1 juni 2007 erhållit branschvanetillägg för
12 månader men inte 36 månader, får branschvanetillägg för 36
respektive 60 månader när förutsättningarna för detta är uppfyllda.

Ungdomslöner
(För anställda under 20 år)
För ungdomar fyllda 18 och 19 år är lönen
90 % av lägsta utgående månadslön.
För ungdomar fyllda 16 och 17 år är lönen
80 % av lägsta utgående månadslön.
  Lönebeskedet ska innehålla följande:
  • Arbetsgivarens namn, adress och organisationsnummer
  • Den anställdes namn, adress och personnummer eller anställningsnummer
  • Aktuell månadslön
  • Inbetald skatt för månaden samt ackumulerad skatt för hela året.
  • Vilken period lönen avser samt löneutbetalningsdatum.
  • Eventuell frånvaro och avdrag för densamma.
  • Löneform, tillägg samt mertids-, övertids- och Ob-ersättningar.
  • Semesterersättning, semestertillägg, antalet semesterdagar.
  • Sysselsättningsgrad

  Kolla din lön själv
  Du kan dubbelklicka i tabellen här för att aktivera kalkylbladet.
  Sedan fyller du i hur många timmar i veckan du är anställd. Kontrollera sedan att din lön inte är lägre än den i tabellen.

  För att du ska veta vilken branschvana du fått med dig in i din anställning
  så skall detta framgå i ditt anställningsavtal. Kom därför ihåg att överlämna
  skriftlig dokumentation om din branschvana vid anställningstillfället.

  Klicka här och läs hela avtalet.

  Vill du göra en INTRESSEANMÄLAN om medlemskap, klickar du här.

  Inträdesansökan
  (klicka på rubriken för att få fram en ansökan att printa ut)
     Meny
  Avtalsinformation om nationaldagen
  Almega Bemanningsavtalet
  Almega Fastighetsarbetsgivarna
  Almega Fönsterputsningsavtalet
  Almega Samhallförbundet
  Almega Serviceentreprenad
  Almega Specialservice
  Almega Tänsteföretagen städ i egen regi
  Almega Vårdföretagarna, städ i egen regi
  Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer
  Arbetsgivaralliansen Idrott
  Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation
  Fastigo
  Idea Fastighetsarbete
  Idea, städ i egen regi
  KFS
  KFO/ Folkets Hus och Parker
  Pacta
  Svensk Handel Städning i egen regi
  Systembolaget
  Yrkesintroduktionsavtal klara
  Oording och oreda kan bekämpas
  Hängavtal
  E-post: forbundskontoret@fastighets.se