Kongress 2014
Tidlöneprincipen
Fastighets avtal
Att bli medlem
Ordförande har ordet
Om Fastighets
Regionkontor
Kontakta Fastighets
Fastighets a-kassa
Arbetsmiljö
Försäkringar
Fackliga studier
Agitation
Yrkesutbildning Kompetensutveckling
Facklig-politisk samverkan
6F
LO kongress 2012
europaportalen.se
Länkar
In English
Lyssna på hemsidan
Fastighetsfolket


Hem | Fastighets avtal  
Fastighets avtal

Kollektivavtalet reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och är det viktigaste verktyget för att förstärka arbetstagarnas position gentemot arbetsgivare.
Kollektivavtalet reglerar löner, övertidsersättning och OB-ersättning. I kollektivavtalet finns också bestämmelser om arbetstiden, semester samt vilka försäkringar som arbetsgivaren är skyldig att teckna.

Läs vidare om kollektivavtalen under länkarna till höger, eller klicka på respektive avtal i rutorna härunder.
På respektive avtals egen sida går det att klicka sig vidare och läsa gällande avtal.
Avtalsområde
Almega Bemanningsföretagen Bemanningsavtalet
Almega Fastighetsarbetsgivarna
Almega Fönsterputsningsavtalet
Almega Samhallförbundet
Almega Serviceentreprenad
Almega Specialservice
Almega tjänsteföretagen, städ i egen regi
Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer
Arbetsgivaralliansen Idrott
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation
Fastigo
Idea Fastighetsarbete
Idea, städ i egen regi
KFS
Kooperationens Förhandlingsorganisation/Folkets Hus och Parker
Pacta
Svensk Handel Städning i egen regi
Systembolaget
Vårdföretagarna, städ i egen regi
Yrkesintroduktionsavtal

Hängavtal
Fastighetsanställdas Förbund erbjuder alla bolag och organisationer möjlighet att teckna en överenskommelse med oss om att använda ett visst kollektivavtal på er arbetsplats. Klicka på den här texten om du vill veta mer.


Fastighets kollektivavtal 300
   Meny
Avtalsinformation om nationaldagen
Almega Bemanningsavtalet
Almega Fastighetsarbetsgivarna
Almega Fönsterputsningsavtalet
Almega Samhallförbundet
Almega Serviceentreprenad
Almega Specialservice
Almega Tänsteföretagen städ i egen regi
Almega Vårdföretagarna, städ i egen regi
Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer
Arbetsgivaralliansen Idrott
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation
Fastigo
Idea Fastighetsarbete
Idea, städ i egen regi
KFS
KFO/ Folkets Hus och Parker
Pacta
Svensk Handel Städning i egen regi
Systembolaget
Yrkesintroduktionsavtal klara
Oording och oreda kan bekämpas
Hängavtal
E-post: forbundskontoret@fastighets.se