Kongress 2014
Tidlöneprincipen
Fastighets avtal
Att bli medlem
Ordförande har ordet
Om Fastighets
Regionkontor
Kontakta Fastighets
Fastighets a-kassa
Arbetsmiljö
Försäkringar
Fackliga studier
Agitation
Yrkesutbildning Kompetensutveckling
Facklig-politisk samverkan
6F
LO kongress 2012
europaportalen.se
Länkar
In English
Lyssna på hemsidan
Fastighetsfolket


Hem | Nyhetsarkiv | Trygg a-kassa debatterad i Alm...  
Trygg a-kassa debatterad i Almedalen

6F s andra seminarium i Almedalen handlade om a-kassan. Frågan ställdes om vilken trygghet den ska ge?

Vill du se och höra seminariet kan du klicka här.

Seminariet inleddes av Irene Wennemo, huvudsekreterare i socialförsäkringsutredningen. som Hon berättade att utredningen står inför ett antal vägval om hur a-kassan ska se ut i framtiden. Hon försöker hitta en balans mellan ekonomisk trygghet och ekonomisk drivkraft. Utredningens sekrterare vill att a-kassan i framtiden ska innehålla element som ”lätt att göra rätt” och att regelverket ska bli bättre och enklare.

Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, och ofta citerad av borgerliga ledarsidor, såg sex olika utmaningar a-kassan stod inför. Han pratade om ersättningsgraden, om vilka som ska omfattas, om den ska samordnas med sjukförsäkringen och om fördelar respektive nackdelar med en obligatorisk a-kassa. Han pratade också om för- och nackdelar med den differentierade a-kasseavgiften.

- Differentierade avgifter är, det ska erkännas, inte min allra bästa idé, sa han.

SEKO:s ordförande, Janne Rudén representerade 6F-förbunden i panelen. Han var mer konkret när det gäller hur a-kassan bör utformas. Det måste ske redan nu, inte efter tre, eller fem år. Janne Rudén pekade ut tre områden. Först och främst måste avgifterna vara lika och ligga på en rimlig nivå, sedan måste ersättningsnivån (taket) höjas. Han vill också se att regelverket förändras, det måste vara förutsägbart och lätt att förstå.

– Bara en av tio får 80 procent i ersättning från a-kassan i dag. SEKO:s ståndpunkt är klar, försäkringen ska vara frivillig, inget obligatorium, sa Janne Rudén.

Medverkade gjorde även Ylva Johansson (S) som gick i stark polemik med debattörerna från högersidan, Gunnar Axén (M) och Annika Qarlsson (C), när det gäller hur a-kassan bör utformas i framtiden.

   Meny
Fastighets på LO:s Ungdomsforum
Avtal 2016: Förhandlingsdelegationerna utsedda
Certifierade förhandlare
Antalet medlemmar ökar igen
De blev avtalsrådets deltagare i förhandlingsdelegationerna
Fastighets förbundsmöte 2015
Förbundsmöte och avtalsråd
Kasta las-diskussionerna i soporna
6F kommenterar Facken inom Industrins lönekrav
Certifieringsfortbildning Region Nord
LO-beslut i dag: Inga samordnade förhandlingar
Skatteverket vill avslöja fler fuskare i städbranschen
Nordiskt uttalande: Låt inte anställda betala för förbättringen av konkurrenskraften i Finland
SUN:s landsmöte öppnat på Runö
Hela klassen från Falun blev medlemmar
Försäkringssamtal i Värmland kan ge pengar
Arbetsmiljösnack med bostadsministern
Finländsk modell är statlig konfiskation
Fastighets är med när städfack byggs i Lima
Stöd till människor på flykt
"Vi förutsätter en bred politisk överenskommelse om flyktingar"
A-kasseersättning höjs rejält
Målarnas nya ledning
Lovisa och ungdomarna
Varför inte ett halvmiljonprogram för hyresrätter?
Bostadspolitik efterlyses och mer pengar till järnvägar
6f-förbunden på Almedalen 2015
Rättvisedagen firad på Sergels torg
LO vill kickstarta ekonomin i kongressrapport
EU-kommissionens förslag hotar arbetsmiljön i småföretag
E-post: forbundskontoret@fastighets.se