Kongress 2014
Tidlöneprincipen
Fastighets avtal
Att bli medlem
Ordförande har ordet
Om Fastighets
Regionkontor
Kontakta Fastighets
Fastighets a-kassa
Arbetsmiljö
Försäkringar
Fackliga studier
Agitation
Yrkesutbildning Kompetensutveckling
Facklig-politisk samverkan
6F
LO kongress 2012
europaportalen.se
Länkar
In English
Lyssna på hemsidan
Fastighetsfolket


Hem | LO kongress 2012  
LO kongress 2012

LO Kongress 2012

LO-kongressen öppnar fredagen den 25 maj i Folkets Hus i Stockholm och ska avslutas måndagen den 28 maj.

Den ska behandla 282 motioner som berör följande områden; Arbetsliv, Arbetsmarknad och sysselsättning, Välfärd, Ekonomi, Vårt gemensamma uppdrag, Internationella frågor och Facklig-politisk samverkan. LO-rapporten om full sysselsättning behandlas också samt förslag till nya stadgar, organisationsutredningen och utredningen om inriktning för framtida lokal och regional tvärfacklig verksamhet.

En ny LO-ordförande, en ny vice ordförande, en avtalssekreterare och en ny styrelse ska väljas. Valet av LOs ordförande är planerat till lördagen den 26 maj strax efter lunch.
Läs mer på LOs egen hemsida om kongressen.

Klicka här för att kom till en uppdaterad Fastighetsrapport från LO-kongressen 2012.

Motioner som skickats in från Fastighets hittar du här.

Alla motioner, utlåtanden och rapporter på LOs hemsida hittar du här.

Fastighetsanställdas Förbund har 7 ombud och 4 ledamöter i LOs representantskap som deltar på kongressen. Dessutom deltar Pia Håkansson som en av de valda revisorerna för LO.

Fastighets ombud till LO-kongressen:
Klicka på respektive bild så får du veta lite mer om vad de har för funderingar om kongressen och vad de tänker göra senare i sommar.
Hanna Helsing, Fastighets, LO-kongressombud
Hanna Helsing
Thomas Gustavsson Fastighets LO-kongressombud
Thomas Gustavsson
Yvonne Nygårds, Fastighets LO-kongressombud
Yvonne Nygårds
Victoria Morberg, Fastighets LO-kongressombud
Victoria Morberg
Roger Arnesson, LO-kongressombud 2012
Roger Arnesson
Gesa Markusson, Fastighets LO-kongressombud
Gesa Markusson
Jan Clausen, Fastighets, LO-kongressombud
Jan Clausen

De fyra ledamöterna i LOs representantskap:
Hans Öhlund, Fastighets ledamot i LOs representantskap
Hans Öhlund
Magnus Pettersson, Fastighets ledamot i LOs representantskap
Magnus Pettersson
Gunilla Kevdal, Fastighets ledamot i LOs representantskap
Gunilla Kevdal
Peter Aronsson, Fastighets ledamot i LOs representantskap
Peter Aronsson

Revisor
Pia Håkansson, Fastighets, LO-revisor
Pia Håkansson
   Meny
Fastighetsrapport från LO-kongressen 2012
Fastighets ombud till LO-kongressen
Hanna Helsing, städare, Stockholm
Thomas Gustavsson, fastighetsskötare, Rävlanda
Yvonne Nygårds, ombudsman, Falun
Victoria Morberg, städare, Kolbäck
Roger Arnesson, fackligt ombud, Karlskoga
Gesa Markusson, ombudsman, Stockholm
Jan Clausen, sanerare, Ystad
Fastighets motioner LO Kongress 2012
13.3 Representation i LO-styrelsen
13.52 LO måste se över sin roll och sitt uppdrag
16.9 Bättre omställning
16.38 Pedagogiska modeller och metoder
16.39 Riktlinjer för praktik och arbetsplatsförlagt lärande (APL)
16.54 Lika värde och lika rätt för de papperslösa
12.8 Medlemsbank LO
13.83 Skolinformation
15.8 Partitillägg för ordförandeskapet
16.33 Med anledning av partiets helomvändning i a-kasseersättning
17.67 Obligatoriskt återbetalningsskydd i avtalspensionen
E-post: forbundskontoret@fastighets.se