Kongress 2014
Tidlöneprincipen
Fastighets avtal
Att bli medlem
Ordförande har ordet
Om Fastighets
Regionkontor
Kontakta Fastighets
Fastighets a-kassa
Arbetsmiljö
Försäkringar
Fackliga studier
Agitation
Yrkesutbildning Kompetensutveckling
Facklig-politisk samverkan
6F
LO kongress 2012
europaportalen.se
Länkar
In English
Lyssna på hemsidan
Fastighetsfolket


Hem | Yrkesutbildning Kompetensutve...  
Yrkesutbildning Kompetensutveckling

En viktig uppgift för den fackliga verksamheten är att stärka våra yrkens status och ge möjlighet till utveckling och lärande i arbetet.

Servicebranchens yrkesnämnd

Tillsammans med arbetsgivareorganisationen Almega har vi inom vår yrkesnämnd –SRY- gemensam utbildning för städyrket. Efter genomgången godkänd utbildning tilldelas deltagarna också yrkesbevis.

Fastighetsbranshens utbildningsnämnd

Inom fastighetsbranschen bedrivs utbildning inom företag, samt via gymnasieskolan och andra utbildningsanordnare. Branschens gemensamma organ för utbildningsfrågor är Fastighetsbranschens utbildningnämnd.

Måldokument 2 fastighetssköt.pdf (73kb)

Förbundets policydokument ”Mål och Policydokument –yrkesroll och yrkesutbildning” beskriver förbundets syn på utbildningsfrågorna och vilka uppgifter vi har inom området.

Inom varje region finns ansvarig för utbildningsfrågorna. Kontakta därför Ditt regionkontor om du vill veta mer om utbildning.

Inträdesansökan
(klicka på rubriken för att få fram en ansökan att printa ut)
Dokument
Mål och Policydokument –yrkesroll och yrkesutbildning [73 kb]
E-post: forbundskontoret@fastighets.se