Kongress 2014
Tidlöneprincipen
Fastighets avtal
Att bli medlem
Ordförande har ordet
Om Fastighets
Regionkontor
Kontakta Fastighets
Fastighets a-kassa
Arbetsmiljö
Försäkringar
Fackliga studier
Agitation
Yrkesutbildning Kompetensutveckling
Facklig-politisk samverkan
6F
LO kongress 2012
europaportalen.se
Länkar
In English
Lyssna på hemsidan
Fastighetsfolket


Hem | 6F  
6F

6F

6 F är fem LO-förbund som samverkar. Vi är Fastighetsanställdas förbund, Byggnads, Elektrikerna, Målarna och SEKO.

6F är ett samarbete för att göra förbunden starkare så att medlemmarnas löner ökar och anställningsvillkoren förbättras. Verksamheten ska drivas mer kostnadseffektivt och förbundens opinionsbildning ska bli effektivare.

6F har en egen hemsida, klicka här för att läsa mer.

Senaste nytt på 6F hemsida

6F innebär att utveckla förbunden genom internt samarbete och kompetensutveckling genom att:
• Utreda förutsättningarna för samlokalisering lokalt och centralt.
• Utreda förutsättningarna för ett administrativt samarbete.
• Minst fyra gemensamma debattartiklar i dagsaktuella frågor.
• Ett gemensamt kansli inrättas.
• Utreda förutsättningar för gemensam hantering av de internationella frågorna.


6F vill i samarbetet aktivt vårda den svenska modellen. Utvecklingen på arbetsmarknaden måste ske i dialog mellan parterna och kollektivavtalet är ett redskap för att trygga en fortsatt positiv utveckling.
6F kommer inom ramen för samarbetsavtalet och inom LO att med alla till buds stående medel verka för en rättvis fördelning av näringslivets vinster och samhällets resurser.
6F har ambitionen att skapa bättre möjligheter för alla de som organiserar sig i facket, ett löfte som sträcker sig längre än till förhandlingsbordet med arbetsgivarna. Hela samhällssituationen påverkar arbetstagarnas utkomst av sina arbeten därför måste fackligt agerande också innefatta den politiska arenan.
Förbunden i 6F är övertygade om att ett samarbete oss emellan kan frigöra resurser så att vi kan bedriva vår verksamhet kostnadseffektivare. De besparingar som kan frigöras kommer att användas till förbättringar i vår verksamhet och om möjligt även till en lägre fackförbundsavgift.
   Meny
6F om LO:s non-profit förslag: “Ett första steg”
E-post: forbundskontoret@fastighets.se