Kongress 2014
Tidlöneprincipen
Fastighets avtal
Att bli medlem
Ordförande har ordet
Om Fastighets
Regionkontor
Kontakta Fastighets
Fastighets a-kassa
Arbetsmiljö
Försäkringar
Fackliga studier
Agitation
Yrkesutbildning Kompetensutveckling
Facklig-politisk samverkan
6F
LO kongress 2012
europaportalen.se
Länkar
In English
Lyssna på hemsidan
Fastighetsfolket


Hem | Fastighets avtal | Almega Serviceentreprenad  
Almega Serviceentreprenad

Avtalet är gemensamt med SEKO och omfattar städningsarbete och därmed sammanhängande servicearbeten som utförs av städentreprenadföretag.

Avtalet har en tidlöneprincip, läs mer om den genom att klicka här.

Avtalet gäller 1/6 2013 - 31/5 2016

Löneökningarna blir 530 kronor/månad 1 juni, 2013, 560 kronor 1 juni, 2014 och 610 kronor 1 juni, 2015. De lägsta lönerna i kollektivavtalet höjs med samma krontal de tre åren.

Avtalets branschvanetillägg är ändrat och ska i fortsättningen utgå efter två års, fyra års och sex års branschvana. Sexårstillägget höjs med 150 kronor från 1/6 2014.

Avtalet beskriver också vad arbetsgivarna måste iaktta vid införande av kontroll och bevakningssystem.

Uppgörelsen innehåller även regler om att arbetsgivarna ska anpassa arbetsförhållandena utifrån de anställdas olika förutsättningar.

Här kan du läsa hela avtalet

Nationaldagen
När nationaldagen infaller på en lördag eller söndag erhåller den anställde 8 timmars ledighet med lön. För deltidsanställd proportioneras ledigheten i förhållande till sysselsättningsgraden. Tiden läggs ut i samråd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
OBS! Det kan finnas lokala avtal som reglerar ledighet på nationaldagen, ta kontakt med regionkontoren för mer information.

För mer information om avtalet:

Kontakta din fackliga företrädare eller ditt regionkontor.

Vill du göra en INTRESSEANMÄLAN om medlemskap, klickar du här.

Klicka här för att få fram en INTRÄDESANSÖKAN som du kan printa ut, fylla i och skicka in.
   Meny
Avtalsinformation om nationaldagen
Almega Bemanningsavtalet
Almega Fastighetsarbetsgivarna
Almega Fönsterputsningsavtalet
Almega Samhallförbundet
Almega Serviceentreprenad
Almega Specialservice
Almega Tänsteföretagen städ i egen regi
Almega Vårdföretagarna, städ i egen regi
Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer
Arbetsgivaralliansen Idrott
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation
Fastigo
Idea Fastighetsarbete
Idea, städ i egen regi
KFS
KFO/ Folkets Hus och Parker
Pacta
Svensk Handel Städning i egen regi
Systembolaget
Yrkesintroduktionsavtal klara
Oording och oreda kan bekämpas
Hängavtal
Dokument
Tidlönens principer [527 kb]
Almega Serviceentreprenad 2013-2016 [1657 kb]
E-post: forbundskontoret@fastighets.se