Kongress 2014
Tidlöneprincipen
Fastighets avtal
Att bli medlem
Ordförande har ordet
Om Fastighets
Regionkontor
Kontakta Fastighets
Fastighets a-kassa
Arbetsmiljö
Försäkringar
Fackliga studier
Agitation
Yrkesutbildning Kompetensutveckling
Facklig-politisk samverkan
6F
LO kongress 2012
europaportalen.se
Länkar
In English
Lyssna på hemsidan
Fastighetsfolket


Hem | Fastighets avtal | Fastigo  
Fastigo

Kollektivavtalet med Fastigo tillämpas för anställda inom privata och kommunala fastighetsbolag, HSB och Riksbyggen men också för anställda i entreprenadföretag som utför fastighetsskötsel.

Nytt avtal från och med 2013-04-01 till och med 2016-03-31. Tredje året är uppsägningsbart.

Klicka här för att läsa förhandlingsprotokollet

Löner
Lägsta lön
20 år:

• 19.920 kronor från den 1 april 2013
• 20.480 kronor från den 1 april 2014
• 21.090 kronor från den 1 april 2015
19 år: 80 procent av lön till vuxen arbetstagare
18 år: 75 procent av lön till vuxen arbetstagare
17 år: 55 procent av lön till vuxen arbetstagare
16 år: 50 procent av lön till vuxen arbetstagare

Klicka här för att läsa avtalet.

Nationaldagen
År då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag har heltidsanställd arbetstagare rätt till 8 timmars ledighet. För deltidsarbetande proportioneras ledigheten i förhållande till arbetstidens längd.
Överenskommelse om hur ledigheten ska förläggas ska träffas mellan arbetsgivaren och Fastighetsanställdas Förbunds företagsklubb/arbetsplatsombud med förhandlingsmandat. Saknas sådan träffas överenskommelse mellan arbetsgivaren och berörda arbetstagare.
OBS! Det kan finnas lokala avtal som reglerar ledighet på nationaldagen, ta kontakt med regionkontoren för mer information.

Mer frågor? Kontakta din fackliga företrädare eller ditt regionkontor.

Vill du göra en INTRESSEANMÄLAN om medlemskap, klickar du här.

Klicka här för att få fram en INTRÄDESANSÖKAN som du kan printa ut, fylla i och skicka in.
   Meny
Avtalsinformation om nationaldagen
Almega Bemanningsavtalet
Almega Fastighetsarbetsgivarna
Almega Fönsterputsningsavtalet
Almega Samhallförbundet
Almega Serviceentreprenad
Almega Specialservice
Almega Tänsteföretagen städ i egen regi
Almega Vårdföretagarna, städ i egen regi
Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer
Arbetsgivaralliansen Idrott
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation
Fastigo
Idea Fastighetsarbete
Idea, städ i egen regi
KFS
KFO/ Folkets Hus och Parker
Pacta
Svensk Handel Städning i egen regi
Systembolaget
Yrkesintroduktionsavtal klara
Oording och oreda kan bekämpas
Hängavtal
Dokument
Fastigo-avtalet 2013 [251 kb]
E-post: forbundskontoret@fastighets.se