Kongress 2014
Tidlöneprincipen
Fastighets avtal
Att bli medlem
Ordförande har ordet
Om Fastighets
Regionkontor
Kontakta Fastighets
Fastighets a-kassa
Arbetsmiljö
Försäkringar
Fackliga studier
Agitation
Yrkesutbildning Kompetensutveckling
Facklig-politisk samverkan
6F
LO kongress 2012
europaportalen.se
Länkar
In English
Lyssna på hemsidan
Fastighetsfolket


Hem | Fastighets avtal | Ung på jobbet - om löner och a...  
Ung på jobbet - om löner och anställningsvillkor

Sommarjobb 2012
Fakta om löner och anställningsvillkor för dig som är ung och sommarjobbar eller jobbar extra.
Det ska kännas bra att gå till jobbet och det ska kännas bra när lönen kommer. För de flesta blir sommarjobbet en rolig och bra erfarenhet. Men några utnyttjas av sina arbetsgivare och behandlas illa av just den enkla anledningen att de är unga och oerfarna. Här kommer lite kort information som är bra att veta inför ditt nya jobb.

Innan du börjar jobba ska du ha ett anställningsbevis
När du får ett anställningsbevis är du anställd. I anställningsbeviset ska det stå vad arbetsplatsen heter, hur länge du är anställd, vilka dina arbetsuppgifter är, vilken lön du får, hur många timmar i veckan du ska arbeta och om arbetsgivaren gör avdrag för kost och logi.

Provjobba aldrig!
Ibland vill arbetsgivaren att du provjobbar en kortare tid utan lön för att se att du verkligen klarar arbetsuppgifterna. Men det finns ingenting som heter att "provjobba".
Om du arbetar ska du ha betalt!

Vilken anställningsform är det som gäller?
• Visstidsanställning är vanligt på sommar- och vinterlov då många företag behöver extrapersonal. Har du en visstidsanställning ska arbetstiden vara bestämd i förväg och du ska ha ett schema som visar när du ska arbeta.
• Tillsvidareanställning är samma sak som fast anställning.

Har din nya arbetsplats kollektivavtal?
Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen måste arbetsgivaren hålla sig till vissa givna regler. Kollektivavtalet är den överenskommelse som gjorts mellan Fastighets och arbetsgivaren. Om det finns kollektivavtal har facket stora möjligheter att hjälpa dig om du inte behandlats schyst av arbetsgivaren.
Kollektivtalet visar vad du minst ska tjäna, en minimilön (mindre än så får du inte tjäna - men gärna mer!). Kollektivavtalet reglerar också arbetstid, övertidsersättning, semester, scheman och mycket annat. Kollektivavtalet ger dig också ekonomiskt skydd om du blir sjuk eller skadar dig på arbetet.

När lönen kommer
Med varje lön ska du få ett lönebesked. Där ska det stå hur många timmar du arbetat, hur mycket som dragits i skatt och hur stor din semesterersättning är. Om du på din ordinarie, schemalagda, tid har jobbat kvällar nätter och helger har du rätt till ersättning för arbete på obekväm arbetstid, det kallas för OB-ersättning. OB-ersättningen ska finnas med på lönebeskedet. Har du fått jobbat mer än 8 timmar en dag har du rätt till övertidsersättning.

Spara dina lönebesked, du kan behöva dem när du deklarerar. Ett bra tips är också att skriva upp de tider du arbetar om det skulle bli något problem med utbetalningen av lönen.

Alla ska få semesterersättning
Du har alltid rätt till semesterersättning. Den är minst 12 procent på den lön du totalt har tjänat. På vårt städavtal, som heter serviceentrepenadavtalet, ger kollektivavtalet 13,5 procent i semesterersättning.

Du kan tjäna ganska mycket utan att betala skatt
Tänk på att du får tjäna 17 999 kronor under 2010 utan att betala skatt. Du begär skattejämkning hos Skattemyndigheten om du bara arbetar lov och helger. Då slipper du betala för mycket i skatt.

Svartjobb - nej tack!
Tacka alltid nej till svart lön. I slutändan är det alltid du som förlorar - din anställning kan till exempel upphöra hur som helst, du har inget skydd om du gör dig illa och du får ingen sjukersättning eller a-kassa. Du kan bli lurad på lönen och tvingas jobba gratis. Dessutom kan du inte använda ett svartjobb som en merit när du söker andra jobb.


Regler för dig under 18 år
För dig som ännu inte fyllt 18 år finns det särskilda regler för arbetsuppgifter och arbetstider. Reglerna finns i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om minderåriga (AFS 1996:1). Lagar och regler hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida
www.av.se. Reglerna gäller vid allt arbete som barn och ungdomar under 18 år gör som anställda, i familjeföretag utan anställda, som egenföretagare, oavlönat i familjens företag, i arbetsgivarens hem, t.ex. barnpassning och hushållsarbete, i utbildning, men då gäller inte reglerna om arbetstider.

Löner
Avtalsområde Almega: Serviceentreprenad-(städ)
Förutsättning: Det finns kollektivavtal på ditt arbete. Semesterersättning med 13,5 procent tillkommer.

(Nytt löneavtal godkänt 3/6)
Löner
Lägsta utgående månadslön, 19 410 kr.

Timmar/månad vid heltid: 168 timmar

Lön för dem som är under 20 år

Vid fyllda 18 och 19 år:
90 % av lägsta utgående lön, 19 410 kronor.

Vid fyllda 16 och 17 år:
80 % av lägsta utgående lön, 19 410 kronor.

Mer frågor? Kontakta närmaste regionkontor.

Avtalsområde Fastigo: Fastighetsarbete; HSB, Riksbyggen, allmännyttan och entreprenörer
Förutsättning: Det finns kollektivavtal på ditt arbete. Semesterersättning med 12 procent tillkommer.


Timmar/månad vid heltid: 167 timmar

Ålder Månadslön
Vid fyllda 19 år 15 670 kr
Vid fyllda 18 år 14 320 kr
Vid fyllda 17 år 10 345 kr
Vid fyllda 16 år 9 560 kr
Vid fyllda 15 år 8 775 kr

Mer frågor?
Kontakta närmaste regionkontor.

Avtalsområde Almega: Fastighetsarbete; Privata fastighetsägare och entreprenörer
Förutsättning: Det finns kollektivavtal på ditt arbete. Semesterersättning med 12 procent tillkommer.


(Nytt avtal godkänt 6 maj)

Timmar/månad vid heltid: 167 timmar
Ålder Månadslön Timlön
16 år: 9 360 kr/mån, 56,05 kr/tim
17 år: 10 110 kr/mån, 60,54 kr/tim
18 år: 14 470 kr/mån, 86,65 kr/tim
19 år: 15 350 kr/mån, 91,92 kr/tim
20 år: 18 720 kr/mån, 112,09 kr/tim

Mer frågor? Kontakta närmaste regionkontor.

Avtalsområde Arbetsgivaralliansen: Ideella föreningar
Förutsättning: Det finns kollektivavtal på ditt arbete. Semesterersättning med 12 procent tillkommer.

Timmar/månad vid heltid: 172 timmar

Ålder Månadslön
16 år: 11 060 kr/mån
17 år: 11 953 kr/mån
18 år: 16 419 kr/mån
19 år: 17 313 kr/mån
20 år: 19 315 kr/mån


Mer frågor? Kontakta närmaste regionkontor.

För ännu fler frågor om sommar- eller extrajobbet kan du också ringa eller mejla
till
Fackets Hjälptelefon 020-56 00 56.

   Meny
Avtalsinformation om nationaldagen
Almega Bemanningsföretagen Bemanningsavtalet
Almega Fastighetsarbetsgivarna
Almega Fönsterputsningsavtalet
Almega Samhallförbundet
Almega Serviceentreprenad
Almega Specialservice
Almega Tänsteföretagen städ i egen regi
Almega Vårdföretagarna, städ i egen regi
Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer
Arbetsgivaralliansen Idrott
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation
Fastigo
Idea Fastighetsarbete
Idea, städ i egen regi
KFS
KFO/ Folkets Hus och Parker
Pacta
Svensk Handel Städning i egen regi
Systembolaget
Yrkesintroduktionsavtal klara
Oording och oreda kan bekämpas
Hängavtal
Dokument
E-post: forbundskontoret@fastighets.se