Kongress 2014
Tidlöneprincipen
Fastighets avtal
Att bli medlem
Ordförande har ordet
Om Fastighets
Regionkontor
Kontakta Fastighets
Fastighets a-kassa
Arbetsmiljö
Försäkringar
Fackliga studier
Agitation
Yrkesutbildning Kompetensutveckling
Facklig-politisk samverkan
6F
LO kongress 2012
europaportalen.se
Länkar
In English
Lyssna på hemsidan
Fastighetsfolket


Hem | Om Fastighets | Förbundskontoret  
Förbundskontoret

Fastighetsanställdas Förbund
Box 70446, 107 25 Stockholm
Tel: 08 - 696 11 50
forbundskontoret@fastighets.se
Besöksadress: Hagagatan 2, Stockholm

Fastighetsanställdas Förbunds organisationsnummer: 8020008622

Fakturaadress
Fastighetsanställdas Förbund
FE 109
BGC-id MNB 3001
105 69 Stockholm
Referens ska anges, den är verksamhetsområde och kostnadsställe, fem siffror xxx.yyyyy.
PDF-faktura:
mnb0000@privatgirot.se

Inträdesansökan
(klicka på rubriken för att få fram en ansökan att printa ut)

Magnus Pettersson
Förbundsordförande
Magnus Pettersson 08 - 696 11 63 Klicka för e-post

Yvonne Nygårds
Andre förbundsordförande
Yvonne Nygårds, 08 - 696 11 51 Klicka för e-post

Jari Visshed, ombudsman, förbundskontoret
Tredje förbundsordförande
Jari Visshed, 08 - 440 72 18, Klicka för e-post

Ann Bjurholt, ledningsassistent
08-696 11 58, ann.bjurholt@fastighets.se

Helena Qvarfordt, ledningsassistent, 08 - 696 11 91
helena.qvarfordt@fastighets.se

Janne Sparrman
Information
Janne Sparrman, informatör
08 - 696 11 72, 070 - 656 11 72
janne.sparrman@fastighets.se

Avtal/Förhandlingar
Verksamhetsansvarig/avtalsansvarig
Ewa Edström, ombudsman
08-696 11 60
ewa.edstrom@fastighets.se

Joakim Oscarsson, ombudsman förbundskontoret, Verksamhetsansvarig, Avtal och förhandlingar
Verksamhetsansvarig/avtalsansvarig
Joakim Oscarsson, ombudsman
08-696 11 96
joakim.oscarsson@fastighets.se

Dan-Inge Lennström, administratör
08 - 696 11 61 dan-inge.lennstrom@fastighets.se

Rolf G Johansson, serviceavgifter, administratör
08 - 696 11 50
rolf.g.johansson@fastighets.se

Arbetsmiljö, medlems- och avtalsförsäkringar
Torbjörn Jonsson Ombudsman, förbundskontoret
Verksamhetsansvarig
Torbjörn Jonsson, ombudsman
08 - 696 11 62 torbjorn.jonsson@fastighets.se

Layla Johansson, administratör
08 - 696 11 81 layla.johansson@fastighets.se

Organisation, agitation
Jarmo Kusmin, ombudsman, förbundskontoret
Verksamhetsansvarig
Jarmo Kusmin, ombudsman
08 - 696 11 74 jarmo.kusmin@fastighets.se

Layla Johansson, administratör
08 - 696 11 81 layla.johansson@fastighets.se
Inträdesansökan
(klicka på rubriken för att få fram en ansökan att printa ut)

Fackliga studier, facklig-politisk samverkan
Peter Aronsson
Verksamhetsansvarig
Peter Aronsson, ombudsman
08 - 696 11 59 peter.aronsson@fastighets.se

Layla Johansson, administratör
08 - 696 11 81 layla.johansson@fastighets.se

Ekonomi
Verksamhetsansvarig
Elly Nilsson, ekonomichef
08 - 696 11 76 elly.nilsson@fastighets.se

Fasab - facklig administration i samverkan – är servicebolaget som sköter administration åt Fastighetsanställdas Förbund.
Klicka på namnet för att komma till Fasabs hemsida.
   Meny
Lediga tjänster
Vi är Fastighets
Förbundsstyrelsen
Förbundskontoret
Regionkontoren
Fastighets organisation
Kongress 2014
Fastighets kongress 2010
Här finns vi
Fastighets logotyp
Placeringsreglemente 2014
Dokument
Förbundets stadgar antagna vid 2010 års kongress [136 kb]
Verksamhetsberättelse 2013 [2138 kb]
Motionsmall Kongress 2014 [12 kb]
Ombud nomineringsblankett Kongress 2014 [36 kb]
Kallelse till Kongress 2014 [358 kb]
Verksamhetsberättelse 2012 [2016 kb]
Fastighets verksamhetsberättelse 2011 [2350 kb]
Tillägg som tolkningar av stadgarna [257 kb]
Inträdesansökan till Fastighets [778 kb]
Fastighets verksamhetsberättelse för 2010 [1925 kb]
Kongressprotokoll Fastighets 2010 [1130 kb]
Verksamhets- berättelse 2009 [2943 kb]
Verksamhets- berättelse 2008 [2283 kb]
Placeringsreglemente [521 kb]
Medlemsavgift [518 kb]
E-post: forbundskontoret@fastighets.se