Kongress 2014
Tidlöneprincipen
Fastighets avtal
Att bli medlem
Ordförande har ordet
Om Fastighets
Regionkontor
Kontakta Fastighets
Fastighets a-kassa
Arbetsmiljö
Försäkringar
Fackliga studier
Agitation
Yrkesutbildning Kompetensutveckling
Facklig-politisk samverkan
6F
LO kongress 2012
europaportalen.se
Länkar
In English
Lyssna på hemsidan
Fastighetsfolket


Hem | Avtal 2013 | Idea Fastighetsarbete 2013  
Idea Fastighetsarbete 2013

IDEA, Arbetsgivareförbundet för ideella organisationer, har ett fastighetsskötareavtal.

31/5: Nytt avtal godkänt
Fastighetsanställdas Förbund har gjort upp med IDEA, Arbetsgivareförbundet för ideella organisationer, fastighetsskötaravtalet.

Det nya avtalet är på 36 månader från och med 2013-04-01. Tredje året är uppsägningsbart. Avtalet ger 1 700 kronor under perioden, 530 första, 560 andra och 610 tredje året. Avtalets minimilöner räknas upp med samma summor.
    - Vi har nått uppgörelsen i en rak förhandling. Det är viktigt att avtalets minimilöner ökar med samma värde som avtalets utgående löneökningar, säger Hans Öhlund, förbundsordförande i Fastighetsanställdas Förbund.

Fördelningen av löneökningar
2013-04-01: Generell lönehöjning/mån, 265 kr, Lönepott/mån, 265 kr. 2014-04-01: Generell lönehöjning/mån, 280 kr, Lönepott/mån, 280 kr. 2015-04-01: Generell lönehöjning/mån, 300 kr, Lönepott/mån, 310 kr.

Beredskapsersättning för storhelger införs. Föräldrapenningstillägget utökas till sex månader. OB-ersättning räknas upp med 6,8 procent.

Avtalet innebär en reglering vid införande av kontroll- och bevakningssystem och en minskning av antalet tidsbegränsade anställningsformer samt att arbetsgivaren ska informera den lokala fackliga organisationen vid nyanställningar.

Förhandlingsdelegation, Fastighetsavtalen:
Camilla Claesson, Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg
Tomas Jansson, Salabostäder AB, Sala
Eve Nilsson, Lunds Kommunala Fastighets AB, Lund
Lennart Gunnarsson, Riksbyggen, Vikingstad
Jörgen Gustafsson, HSB Göta Service AB, Bankeryd
Yvonne Nygårds, ombudsman, Falun
Per-Olof Timan, fackligt ombud, Sollefteå
Mats Blomberg, Stockholms Kooperativa BRF, SKB, Tumba, Botkyrka
Avtal 2013 Fastighetsavtalen
   Meny
Utför inte smittat arbete
LOs avtalskrav 2013
LOs försäkringskrav 2013
Så blev försäkringsavtalet som LO tecknade
Treårigt industriavtal för 6.8 procent
1740 kronor per månad är LOs reservationsbud
Klara avtal i 2013 års avtalsrörelse
Fastigo 2013
Almega Fastighetsarbetsgivarna 2013
Almega specialservice 2013
KFS 2013
Idea Fastighetsarbete 2013
Pacta 2013
Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer 2013
Almega Serviceentreprenad 2013
Avtal klart! Almega Serviceentreprenad 2013
KFO Folkets Hus och Parker 2013
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation 2013
Almega Samhallförbundet
Idea, städ i egen regi 2013
Vårdföretagarna, städ i egen regi 2013
Almega tjänsteföretagen, städ i egen regi 2013
Svensk Handel Städning i egen regi 2013
Systembolaget
Almega Fönsterputs 2013
Dispensansökan mot varslade åtgärder
E-post: forbundskontoret@fastighets.se