Kongress 2014
Tidlöneprincipen
Fastighets avtal
Att bli medlem
Ordförande har ordet
Om Fastighets
Regionkontor
Kontakta Fastighets
Fastighets a-kassa
Arbetsmiljö
Försäkringar
Fackliga studier
Agitation
Yrkesutbildning Kompetensutveckling
Facklig-politisk samverkan
6F
LO kongress 2012
europaportalen.se
Länkar
In English
Lyssna på hemsidan
Fastighetsfolket


Hem | Avtal 2013 | Svensk Handel Städning i egen ...  
Svensk Handel Städning i egen regi 2013

Kollektivavtal för anställda städare som utför städning av kontor i företag anslutna till Svensk Handel.
Avtalet löper ut 31/8.

9/9: Parterna har träffats och växlat yrkanden. Nytt förhandlingsdatum inte utsatt.
17/9: Fastighetsanställdas Förbund har tecknat nya kollektivavtal om städning i egen regi med Almega Tjänsteföretagen, Almega Vårdföretagarna, Idea och Svensk Handel.

Löneökningarna blir 3,17 kr/tim 530 kronor/månad 1 september, 2013, 3,35 kr/tim 560 kronor/månad 1 september, 2014 och 3,65 kr/tim 610 kronor/månad 1 september, 2015. De lägsta lönerna i kollektivavtalet höjs med samma krontal de tre åren.

Avtalets anställningstidstillägg är ändrat och ska i fortsättningen utgå efter två års, fyra års och sex års anställning. Sexårstillägget höjs med 0,90 kr/tim eller 150 kronor/månad från 1/9 2014.
Avtalet beskriver också vad arbetsgivarna måste iaktta vid införande av kontroll och bevakningssystem. Uppgörelsen innehåller även regler om att arbetsgivarna ska anpassa arbetsförhållandena utifrån de anställdas olika förutsättningar.

Förhandlingsdelegation Städavtalen:
Irene Lindström, ISS Sverige AB, Skelleftehamn
Christina Petranyi, ISS Facility Services, Järna
Cecilia Samuelsson, Kuststäd AB, Sätila
Jeanette Cervin, Västmanlands Städ & Flyttjänst AB, Ransta
Tobias Lundgren, Sodexo Trafik AB Landvetter, Mölnlycke
Jonas Nordin, Mellansvenska Städ Jämtland, Östersund
Ulf Grimmestål, ombudsman, Region Syd, Eslöv
Gesa Markusson, ombudsman, Region Ost, Solna
Avtal 2013 städavtalen
   Meny
Utför inte smittat arbete
LOs avtalskrav 2013
LOs försäkringskrav 2013
Så blev försäkringsavtalet som LO tecknade
Treårigt industriavtal för 6.8 procent
1740 kronor per månad är LOs reservationsbud
Klara avtal i 2013 års avtalsrörelse
Fastigo 2013
Almega Fastighetsarbetsgivarna 2013
Almega specialservice 2013
KFS 2013
Idea Fastighetsarbete 2013
Pacta 2013
Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer 2013
Almega Serviceentreprenad 2013
Avtal klart! Almega Serviceentreprenad 2013
KFO Folkets Hus och Parker 2013
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation 2013
Almega Samhallförbundet
Idea, städ i egen regi 2013
Vårdföretagarna, städ i egen regi 2013
Almega tjänsteföretagen, städ i egen regi 2013
Svensk Handel Städning i egen regi 2013
Systembolaget
Almega Fönsterputs 2013
Dispensansökan mot varslade åtgärder
E-post: forbundskontoret@fastighets.se