Kongress 2014
Tidlöneprincipen
Fastighets avtal
Att bli medlem
Ordförande har ordet
Om Fastighets
Regionkontor
Kontakta Fastighets
Fastighets a-kassa
Arbetsmiljö
Försäkringar
Fackliga studier
Agitation
Yrkesutbildning Kompetensutveckling
Facklig-politisk samverkan
6F
LO kongress 2012
europaportalen.se
Länkar
In English
Lyssna på hemsidan
Fastighetsfolket


Hem | Avtal 2013 | Almega Serviceentreprenad 2013  
Almega Serviceentreprenad 2013

Avtalet är gemensamt med SEKO och omfattar städningsarbete och därmed sammanhängande servicearbeten som utförs av städentreprenadföretag.
Avtalet löper ut 31/5 2013.

20/6: AVTAL KLART!
Fastighetsanställdas Förbund och SEKO har tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Tjänsteförbunden för avtalsområdet Almega Serviceentreprenad. Uppgörelsen innebär att alla av Fastighetsanställdas Förbund och SEKO varslade konfliktåtgärder återkallas. Därmed återkallas även de av andra förbund varslade sympatiåtgärderna.
Avtalet gäller från och med 1 juni i år och ger 1 700 kronor under de kommande 36 månaderna.
– Vi har utifrån ett svårt utgångsläge fått till ett avtal som ligger väl i nivå med övriga
tecknade avtal. Att de lägsta lönerna i kollektivavtalet ökar lika mycket som lönerna i övrigt var en viktig fråga för oss. Vi lyckades efter varsel, medling och förhandlingar ro den iland, och det känns skönt, säger Hans Öhlund, förbundsordförande, Fastighetsanställdas Förbund.
Löneökningarna blir 530 kronor/månad 1 juni, 2013, 560 kronor 1 juni, 2014 och 610 kronor 1 juni, 2015. De lägsta lönerna i kollektivavtalet höjs med samma krontal de tre åren.
Avtalets branschvanetillägg är ändrat och ska i fortsättningen utgå efter två års, fyra års och sex års branschvana. Sexårstillägget höjs med 150 kronor från 1/6 2014.
Avtalet beskriver också vad arbetsgivarna måste iaktta vid införande av kontroll och bevakningssystem. Uppgörelsen innehåller även regler om att arbetsgivarna ska anpassa arbetsförhållandena utifrån de anställdas olika förutsättningar.
– Vi vill tacka alla medlemmar som har bistått oss i att få till ett bra avtal. Fastighetsanställdas
Förbund vill också tacka för det massiva stöd som andra förbund visat oss i kampen för att få till dagens avtal, säger Hans Öhlund.
Avtalet skrevs under klockan 04.00 på morgonen i dag. De varslade stridsåtgärderna, som nu är återkallade, skulle ha startat i dag klockan 06.00. Det sista dygnets förhandlingar började klockan 14.00 på onsdagen med att Fastighetsanställdas Förbund och SEKO sa nej till medlarnas hemställan. Därefter fortsatte förhandlingarna under eftermiddagen, kvällen och natten och har nu resulterat i avtal.
Uppgörelsen:
130620 Uppgörelse Almega Serviccentreprenad 2013.pdf (467kb)

20/2: Parterna har träffats och växlat yrkanden. Nästa förhandlingsdag är 9/4.
9/4: Förhandlingar som ajournerades. Utsatta kommande förhandlingsdagar: 14-15-16/5 och 29-30-31/5.
31/5: Förhandlingar som ajournerades till nästa vecka.
10/6: Fastighets och SEKO varslar om stridsåtgärder på städavtalet

Fastighetsanställdas Förbund och SEKO har, efter långa förhandlingar under våren, inte lyckats komma överens med Almega Tjänsteförbunden för avtalsområdet Serviceentreprenad.
    - Vi har därför tvingats säga upp kollektivavtalet och varsla om stridsåtgärder. Fastighetsanställdas Förbund och SEKO har försökt få till ett avtal som ger rätt till samma krontal som övriga avtal, säger Hans Öhlund, förbundsordförande Fastighetsanställdas Förbund och Helen Thornberg, branschansvarig, SEKO.
Varslet innebär strejk och blockad vid 20 företag och arbetsplatser i hela landet från och med 20 juni. Samtidigt varslas om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt blockad mot inhyrning av personal mot allt arbete inom hela avtalet.

130610 Almega Serviceentreprenad varsel.pdf (76kb)

130610 bilaga till varsel Serviceentreprenad.pdf (88kb)

12/6: Medlingsinstitutet har utsett Hans Svensson, Jan-Peter Duker och Lars-Bonny Ramstedt att medla i tvisten mellan Fastighetsanställdas Förbund och SEKO och Almega Tjänsteförbunden.
12/6: Medlarträff Medlarna har kallat till en först träff 15.30
12/6: Elektrikerna har lagt sympativarsel
12/6: Möte med medlarna
13/6: Målarna sympativarslar
13/6: Möte med medlarna
14/6: Möte med medlarna kl 11.00. Mötet avslutades under eftermiddagen. Nytt möte utsatt på måndag 12.00.
14/6: Kommunal varslar om sympatiåtgärder. Strejk och blockad på Skaraborgs Städ AB i Tanums kommun från den 27 juni kl 06.00.
14/6: Hotell och Restaurang Facket, HRF, har lagt ett sympativarsel om strejk och blockad på Casino Cosmopol i Stockholm från 27 juni kl 18.00
14/6: Byggnads sympativarsel gäller strejk och blockad hos företagen YIT och Bravida i LKABs gruva i Kiruna från 27 juni.
17/6: Mötet med medlarna startade klockan 12.00 i dag.
17/6: Handelsanställdas förbund har varslat om sympatistrejk. Varslet berör sammanlagt 115 anställda, 44 vid Förlagssystem Prolog i Spånga och 71 vid Bring Frigo i Helsingborg. Strejken bryter ut den 1 juli klockan 00.00 om inte ett nytt avtal med Almega Tjänsteföretagen sluts före det.
18/6: Gårdagens möte med medlarna slutade vid 20-tiden på kvällen. Det blir fortsatta möten i dag, med start 09.00. Under eftermiddagen lade medlarna fram en slutgiltig hemställan, vilket betyder deras förslag till lösning. Parterna ska lämna sina svar under onsdagseftermiddagen.
19/6: Under eftermiddagen träffade parterna medlarna för att lämna besked om den slutgiltiga hemställan. Fortsatta möten pågår.

Förhandlingsdelegation Städavtalen:
Irene Lindström, ISS Sverige AB, Skelleftehamn
Christina Petranyi, ISS Facility Services, Järna
Cecilia Samuelsson, Kuststäd AB, Sätila
Jeanette Cervin, Västmanlands Städ & Flyttjänst AB, Ransta
Tobias Lundgren, Sodexo Trafik AB Landvetter, Mölnlycke
Jonas Nordin, Mellansvenska Städ Jämtland, Östersund
Ulf Grimmestål, ombudsman, Region Syd, Eslöv
Gesa Markusson, ombudsman, Region Ost, Solna
Avtal 2013 städavtalen
   Meny
Utför inte smittat arbete
LOs avtalskrav 2013
LOs försäkringskrav 2013
Så blev försäkringsavtalet som LO tecknade
Treårigt industriavtal för 6.8 procent
1740 kronor per månad är LOs reservationsbud
Klara avtal i 2013 års avtalsrörelse
Fastigo 2013
Almega Fastighetsarbetsgivarna 2013
Almega specialservice 2013
KFS 2013
Idea Fastighetsarbete 2013
Pacta 2013
Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer 2013
Almega Serviceentreprenad 2013
Avtal klart! Almega Serviceentreprenad 2013
KFO Folkets Hus och Parker 2013
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation 2013
Almega Samhallförbundet
Idea, städ i egen regi 2013
Vårdföretagarna, städ i egen regi 2013
Almega tjänsteföretagen, städ i egen regi 2013
Svensk Handel Städning i egen regi 2013
Systembolaget
Almega Fönsterputs 2013
Dispensansökan mot varslade åtgärder
E-post: forbundskontoret@fastighets.se