Kongress 2014
Tidlöneprincipen
Fastighets avtal
Att bli medlem
Ordförande har ordet
Om Fastighets
Regionkontor
Kontakta Fastighets
Fastighets a-kassa
Arbetsmiljö
Försäkringar
Fackliga studier
Agitation
Yrkesutbildning Kompetensutveckling
Facklig-politisk samverkan
6F
LO kongress 2012
europaportalen.se
Länkar
In English
Lyssna på hemsidan
Fastighetsfolket


Hem | Avtal 2013 | Almega Samhallförbundet   
Almega Samhallförbundet

Gäller för samtliga arbetare inom berörda LO-förbunds organisationsområde anställda vid företag anslutna till Almega Samhallförbundet.
Avtalet löper ut 30/6 2012.

Förhandlingsrapporter

27/6: Förhandlingar mellan LO och Almega Samhallförbunden har strandat.

Förhandlingarna mellan de 7 LO-förbunden SEKO, Kommunal, Hotell- och Restaurangfacket, IF Metall, Handels, Fastighets och GS Facket och arbetsgivarorganisationen Almega Samhallsförbundet har strandat.


Almega Samhallsförbundet kan inte tänka sig att betala samma krontalspåslag som motsvarar redan tidigare träffade avtal på arbetsmarknaden.

Parterna har kommit överens om att begära frivillig medling. Avtalet förlängs nu med sju, (7) dagars uppsägningstid fortlöpande.

5/8: Parterna har träffats, förhandlingar återupptas efter sommaren
Parterna har mötts men har inte hittat former för att teckna avtal nu, men har för avsikt att fortsätta förhandlingarna efter sommaren. Utsatta förhandlingsdagar är 5-6 samt 17-18 september.
5-6 och 17-18/9: Förhandlingar pågår. Nästa förhandlingsdatum är 7/10.
7/10: Fastighetsanställdas Förbund fortsätter samtalen med medlarna efter att ha sagt nej till det bud som lagts. Övriga sex förbund, IF Metall, Kommunal, Hotell och restaurangfacket, Handels, Seko och GS-facket har dock accepterat medlarnas bud.
18/10: Avtal klart
Fastighetsanställdas Förbund har tecknat avtal med Almega Samhallförbundet. Det nya avtalet gäller 1/6 2013 - 30/9 2016.

Fastighetsanställdas Förbund har tidigare sagt nej till en uppgörelse som presenterats för parterna. Sex andra förbund, IF Metall, GS-facket, SEKO, Hotell- och restaurangfacket, Handels och Kommunal tackade ja.

Efter fortsatta diskussioner med medlare och Almega Samhallförbundet har en uppgörelse nu nåtts.

– Eftersom övriga sex förbund tidigare har sagt ja har vi känt att vi inte kunnat få stöd av andra förbund. Nu tecknas en motsvarande överenskommelse som de andra sagt ja till, men med ett nytt tillägg om att utvecklingsanställningar inte ska ha en undanträngningseffekt för övriga anställda. Övriga sex förbund kommer också att erbjudas samma överenskommelse som tecknats för Fastighetsanställdas Förbunds medlemmar på avtalsområdet, säger Fastighetsanställdas Förbunds förbundsordförande Hans Öhlund.

Klicka här för att läsa protokollet

Klicka här för att läsa Fastighetsanställdas Förbunds uppgörelse om utvecklingsanställningar

Samhallavtalet i korthet:
1 juli, 2013 – 30 september, 2016

Grundlönen höjs med 1 501 kronor fördelat enligt nedan:
2013: 468 kronor
2014: 498 kronor
2015: 535 kronor

Arbetsuppgiftstillägg och mångkunnighetstillägg höjs* enligt nedan den 1/10:

Arbetsuppgiftstillägg 1
2013: 0 kronor, 2014: 0 kronor, 2015: 0 kronor
Arbetsuppgiftstillägg 2
2013: 50 kronor, 2014: 50 kronor, 2015: 50 kronor
Arbetsuppgiftstillägg 3
2013: 75 kronor, 2014: 75 kronor, 2015: 75 kronor
Arbetsuppgiftstillägg 4
2013: 100 kronor, 2014: 100 kronor, 2015: 100 kronor
Mångkunnighetstillägg 1
2013: 20 kronor, 2014: 20 kronor, 2015: 20 kronor
Mångkunnighetstillägg 1 och 2
2013: 40 kronor, 2014: 40 kronor, 2015: 40 kronor

*Samtliga ökningar sker 1 oktober respektive år

Arbetstiden förkortas med 12 minuter per vecka.

”Hyvling” § 15 mom 4 ska göras endast på grundlönen.

Utvecklingsanställningar
Ett särskilt avtal om utvecklingsanställningar, som gäller från och med 1 januari, 2014, har tecknats. Uppgörelsen med Fastighetsanställdas Förbund innebär att det avtalet inte får ha undanträngningseffekter på övriga anställda. Den uppgörelsen kommer också att erbjudas övriga sex förbund, IF Metall, GS-facket, SEKO, Hotell- och restaurangfacket, Handels och Kommunal.


Fastighetsanställdas Förbunds avtalsansvarige:
Jari Visshed, ombudsman, förbundskontoret
Jari Visshed, ombudsman, verksamhetsansvarig/avtalsansvarig
08 - 440 72 18
jari.visshed@fastighets.se
   Meny
Utför inte smittat arbete
LOs avtalskrav 2013
LOs försäkringskrav 2013
Så blev försäkringsavtalet som LO tecknade
Treårigt industriavtal för 6.8 procent
1740 kronor per månad är LOs reservationsbud
Klara avtal i 2013 års avtalsrörelse
Fastigo 2013
Almega Fastighetsarbetsgivarna 2013
Almega specialservice 2013
KFS 2013
Idea Fastighetsarbete 2013
Pacta 2013
Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer 2013
Almega Serviceentreprenad 2013
Avtal klart! Almega Serviceentreprenad 2013
KFO Folkets Hus och Parker 2013
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation 2013
Almega Samhallförbundet
Idea, städ i egen regi 2013
Vårdföretagarna, städ i egen regi 2013
Almega tjänsteföretagen, städ i egen regi 2013
Svensk Handel Städning i egen regi 2013
Systembolaget
Almega Fönsterputs 2013
Dispensansökan mot varslade åtgärder
E-post: forbundskontoret@fastighets.se