Kongress 2014
Tidlöneprincipen
Fastighets avtal
Att bli medlem
Ordförande har ordet
Om Fastighets
Regionkontor
Kontakta Fastighets
Fastighets a-kassa
Arbetsmiljö
Försäkringar
Fackliga studier
Agitation
Yrkesutbildning Kompetensutveckling
Facklig-politisk samverkan
6F
LO kongress 2012
europaportalen.se
Länkar
In English
Lyssna på hemsidan
Fastighetsfolket


Hem | Avtal 2013 | KFO Folkets Hus och Parker 20...  
KFO / Folkets Hus och Parker 2013

Detta kollektivavtal reglerar arbetsvillkor och löner för de som är anställda vid Folkets Hus och Folkparker.
Avtalet löper ut 31/5.

25/4: Parterna möttes. Fastighetsanställdas Förbund överlämnade yrkanden till motparten. Nästa förhandlingsdatum 23 - 24/5.
23/5: Parterna möttes. Förhandlingar som ajournerades. Ny tid för nästa förhandling inte utsatt.
2/7: Nytt avtal klart
Fastighetsanställdas Förbunds förbundsstyrelse har godkänt ett nytt kollektivavtal med KFO för Folkets Hus & Parker.
Avtalet gäller från och med 1 juni i år och ger 1 653 kronor under de kommande 35 månaderna, avtalet löper ut 30/4 2016.
- Avtalet är på 35 månader och ligger därmed väl i nivå med vad andra avtal på arbetsmarknaden har gett, säger Hans Öhlund, förbundsordförande i Fastighetsanställdas Förbund
Löneökningarna blir 560 kronor/månad 1 juni, 2013, 560 kronor 1 juni, 2014 och 533 kronor 1 juni, 2015. De lägsta lönerna i kollektivavtalet höjs med samma krontal de tre åren.

Förhandlingsdelegation, KFO & AA
Thomas Niska, ombudsman, Rosvik
Aliki Karlsson, Hallstahammar
Joakim Olofsson, Strömsnäsbruk
Patrik Andersson, Ystad
Avtal 2013 KFO AA
   Meny
Utför inte smittat arbete
LOs avtalskrav 2013
LOs försäkringskrav 2013
Så blev försäkringsavtalet som LO tecknade
Treårigt industriavtal för 6.8 procent
1740 kronor per månad är LOs reservationsbud
Klara avtal i 2013 års avtalsrörelse
Fastigo 2013
Almega Fastighetsarbetsgivarna 2013
Almega specialservice 2013
KFS 2013
Idea Fastighetsarbete 2013
Pacta 2013
Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer 2013
Almega Serviceentreprenad 2013
Avtal klart! Almega Serviceentreprenad 2013
KFO Folkets Hus och Parker 2013
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation 2013
Almega Samhallförbundet
Idea, städ i egen regi 2013
Vårdföretagarna, städ i egen regi 2013
Almega tjänsteföretagen, städ i egen regi 2013
Svensk Handel Städning i egen regi 2013
Systembolaget
Almega Fönsterputs 2013
Dispensansökan mot varslade åtgärder
E-post: forbundskontoret@fastighets.se